Розширений пошук

Текст
Категорії
Виробник
Ціна від (грн)
Ціна до (грн)
Дата від
Дата до
Склад
Калійна сіль гліфосату 663 г/л
Калійна сіль гліфосату 625 г/л
Ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л
Амонійна сіль гліфосату 888 г/кг
90% етоксилату ізодецилового спирту
Трибенурон-метил 750 г/кг
2,4-Д 452,42 г/л, Флорасулам 6,25 г/л
Флудіоксоніл 25 г/л
L-Амінокислоти 23%, Азот, Вуглець, Цинк
Бактерії Bradyrhizobium japonicum > 5,0×109 КУО/мл
Тебуконазол 60 г/л
Тіаметоксам 350 г/л
Тебуконазол 50 г/л, Азоксистробін 50 г/л, Тіаметоксам 150 г/л
L-Амінокислоти 23 %, Азот 44 г/л, Цинк 8,7 г/л, Бор 1,74 г/л, Марганець 5,8 г/л, Вуглець 155 г/л, Залізо 1,16 г/л, Мідь 1,16 г/л, Кобальт 0,058 г/л, Молібден 0,175 г/л
Прохлораз 120 г/л, Tритіконазол 40 г/л, Tіаметоксам 175 г/л
Бактерії Azotobacter chroococcum > 5,0×109КУО/мл
Флудіоксоніл 25 г/л, Металаксил – М 10 г/л
Імідаклоприд 200 г/л
Тебуконазол 60 г/л, Імазаліл 100 г/л
Протіоконазол 50 г/л, Дифеноконазол 50 г/л, Піраклостробін 25 г/л
Імідаклоприд 100 г/л, Біфентрин 100 г/л
Флудиоксоніл 20 г/л, Ацетаміприд 100 г/л, Тіаметоксам 100 г/л
Прометрин 500 г/л
Бурштиново-гуматний комплекс 33 г/л, Поліетиленоксиди 770 г/л
Азот - 20 г/л; Фосфор - 99 г/л; Калій - 65 г/л; Сірка - 57 г/л; Залізо - 15 г/л; Мідь - 5,4 г/л; Цинк - 5,4 г/л; Бор - 1,8 г/л; Марганец - 15 г/л; Кобальт - 0,1 г/л; Молібден - 0,4 г/л
Тебуконазол 120 г/л
Фосфід алюмінію 560 г/кг
Бродіфакум 0,25%
Бактерій Salmonella, з титром 2,0.109 КУО/г3
Дикват дибромід 150 г/л
Дикват дибромід 300 г/л
Дикват дибромід 374 г/л
Карбендазим 500 г/л
Альфа-циперметрин 100 г/л
Хізалофоп-п-етил 125 г/л
Мезотріон 100 г/л, Нікосульфурон 45 г/л
Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг
Кломазон 480 г/л
МЦПА у формі солей диметиламіну натрію калію 500 г/л
Бентазон 480 г/л
Галауксифен-метил 68,5 г/л (Arylex active)
Імазапір 15 г/л, Імазамокс 33 г/л
Нікосульфурон 80 г/л
Нікосульфурон 40 г/л
Флуметсулам 120 г/л, Флорасулам 80 г/л
Метрибузин 700 г/кг
Римсульфурон 250 г/кг
Карбендазим 250 г/л, Флутріафол 125 г/л
Азоксистробін 200 г/л, Ципроконазол 80 г/л
Тебуконазол 250 г/л
Азoкcиcтpoбін 250 г/л
Тіофанат-метил 405 г/л, Флутриафол 255 г/л
Бор 160 г/л, Азот 75 г/л
Азот 150 г/л, Фосфор 100 г/л, Калій 100 г/л, Сірка 52 г/л, Цинк 50 г/л, Марганець 18 г/л
Імідаклоприд 150 г/л, Лямбда-цигалотрин 50 г/л
Тіаметоксам 250 г/л, Альфа-циперметрин 15 г/л, Лямбда-цигалотрин 80 г/л
Клотіанідин 200 г/л, Альфа-циперметрин 100 г/л
Імідаклоприд 300 г/л, Лямбда-цигалотрин 100 г/л
Тіаметоксам 126 г/л, Лямбда-цигалотрин 95 г/л
Органосиліковані сполуки
Рослинна олія 800 г/л
Органічні кислоти, Комплексон
Суміш клеючих та поверхнево-активних речовин
Полідиметилсилоксан
Поліефір полісилоксан
Бродіфакум 0,005 г/кг
Хлормекват-хлорид 750 г/л
Хлормекват-хлорид 700 г/л
Етефон 480 г/л
S–метолахлор 312,5 г/л, Тербутилазин 187,5 г/л
Пропізохлор 720 г/л
Метолахлор 960 г/л
Ацетохлор 900 г/л
Хізалофоп-п-етил 50 г/л
Сульфосульфурон 750 г/кг
Клопіралід 267 г/л, Піклорам 67 г/л
Клопіралід 300 г/л
Дикамба 480 г/л
Фенмедифам 91 г/л, Десмедифам 71 г/л, Етофумезат 112 г/л
Оксифлуорфен 240 г/л
Імазамокс 40 г/л
Пендиметалін 330 г/л
Флуазифоп-П-бутил 150 г/л
Клетодим 240 г/л
Дикамба 60 г/л
Метамітрон 700 г/л
Азоксистробін 150 г/л, Ципроконазол 60 г/л, Епоксиконазол 50 г/л 
Металаксил 100 г/кг, Цимоксаніл 250 г/кг
Тебуконазол 140 г/л, Ципроконазол 50 г/л, Прохлораз 300 г/л
Флутріафол 250 г/л
Тіофанат-метил 500 г/л
Дифеноконазол 200 г/л
Пенконазол 100 г/л
Манкоцеб 640 г/кг
Металаксил 80 г/кг
Хлорокис міді 350 г/л
Крезоксим-метил 500 г/кг
Фосетил алюмінію 800 г/кг
Ципродиніл 500 г/л
Гідроокис міді 770 г/кг
Сірка 800 г/кг
Азот 102 г/л
Фосфор 305 г/л
Азот 42 г/л
Фосфор 252 г/л
Калій 252 г/л
Азот 398 г/л
Бор 120 г/л
Азот 75 г/л
Молібден 5 г/л
Цинк 120 г/л
Азот 118 г/л
Сірка 144 г/л
Колофермін 374 г/л
Молібден 130 г/л
Азот 41 г/л
Колофермін 255 г/л
Магній 83 г/л
Азот 72 г/л
Колофермін 384 г/л
Магній 160 г/кг
Сірка 320 г/кг
Залізо 0,04 г/кг
Азот 210 г/кг
Сірка 240 г/кг
Азот 460 г/кг
Азот 120 г/кг
Фосфор 150 г/кг
Калій 150 г/кг
Сірка 150 г/кг
Азот 50 г/кг
Фосфор 140 г/кг
Калій 210 г/кг
Сірка 60 г/кг
Кремній 3 г/кг
Калій 361 г/л
Колофермін 785 г/л
Фосфор 420 г/л
Азот 83 г/л
Колофермін 939 г/л
Сірка 760 г/л
Азот 31 г/л
Натрій 197 г/л
Азот 184 г/л, Фосфор 66 г/л, Калій 44 г/л, Сірка 36 г/л, Залізо 6 г/л, Мідь 8 г/л, Цинк 8 г/л, Бор 6 г/л, Марганець 6 г/л, Кобальт 0,05 г/л, Молібден 0,1 г/л
Гумінові кислоти 30 г/л, Багатоатомні спирти  300 г/л, Карбонові кислоти природного походження 3,0 г/л
Солі аміноспиртів із заміщеними феноксіоцтовими кислотами 55 г/л
Кобальт 90 г/л
Азот 102 г/л
Сірка 124 г/л
Колофермін 468 г/л
Марганець 80 г/л, Азот 97 г/л, Сірка 116 г/л, Колофермин 440 г/л
Кальцій 206 г/л, Азот 103 г/л, Колофермін 953 г/л
Мідь 100 г/л, Азот 89 г/л, Сірка 126 г/л, Колофермін 374 г/л 
Залізо 65 г/л, Азот 73 г/л, Сірка 93 г/л, Колофермін 606 г/л
Хлорпірифос 500 г/л, Циперметрин 50 г/л
Хлорпірифос 480 г/л, Лямда-цигалотрин 7,5 г/л
Лямбда-цигалотрин 50 г/л
Aцeтaміпpід 200 г/кг
Пропіконазол 250 г/л
Гекситіазокс 450 г/л
Піриміфос-метил 200 г/л, Піридабен 150 г/л, Ацетаміприд 50 г/л
Емамектину бензоат 50 г/кг
Тіаклоприд 280 г/л, Новалурон 120 г/л
Диметоат 400 г/л
Піридабен 200 г/кг
Імідаклоприд 100 г/л, Біфентрин 100 г/л
Тіаметоксам 250 г/кг
Бродіфакум 250 г/л
Бродіфакум 0,005 г/кг
Metarhizium з титром 2,0 х 10 9 КУО/см3
Beauveria з титром 3,0 х 10 9 КУО/см3
Дифеноконазол 200 г/л
Пенконазол 100 г/л
Гумінові кислоти та Фульвокислоти 180 г/л, Амінокислоти 25 г/л, Калій К2О 30 г/л
Бактерії та гриби Trichoderma viride, Ampelomуces artemisia, Bacillus TP-2, Bacillus ТР-6
Імазетапір 100 г/л
Бактерії Rhizobium leguminosarum bv. viciae 263б > 5,0×109 КУО/мл
Бактерії Enterobacter, Azotobacter chroococcum: >5,0×109КУО/мл
Мезотріон 75 г/л, Нікосульфурон 30 г/л
2-етилгексиловий ефір, 2,4-Д, 452,42 г/л, флорасулам, 6,25 г/л
Бентазон 560 г/л
Тербутилазин, 500 г/л
Норма внесення
50 - 160 л/га
4 - 4,5 л/га
3 - 7 л/га
3 - 6 л/га
3 л/га
2,5 - 3 л/га
2 - 4 л/га
2 - 3 л/га
2 л/га
1,8 - 2,2 л/га
1,5 - 4 л/га
1,5 - 2,7 л/га
1,5 - 2 л/га
1,5 л/га
1,25 - 1,75 л/га
1,2 - 1,5 л/га
1,2 л/га
1 - 4 л/га
1 - 3 л/га
1 - 2 л/га
1 - 1,5 л/га
1 - 1,25 л/га
1 - 1,4 л/га
1 - 1,2 л/га
0,8 - 1,5 л/га 
0,8 - 1,2 л/га
0,8 - 1,2 л/га
0,8 - 1 л/га
0,75-1,2 л/га
0,7 - 1 л/га
0,6 - 1 л/га
0,6 - 0,8 л/га
0,6 л/га
0,5 - 1 л/га
0,5 л/га
0,4 - 0,6 л/га
0,4 л/га
0,3 -1 л/га
0,3 - 0,8 л/га
0,3 - 0,5 л/га
0,3 - 0,35 л/га
0,3 л/га
0,25 - 0,5 л/га
250 мл/га
0,2 - 1 л/га
0,2 - 0,3 л/га
0,2 л/га
200 мл/га
0,15 - 0,2 л/га
0,15 л/га
50 - 150 мл/га
50 - 70 мл/га
0,045 л/га
25 мл/га
пачка на 500 кг (на 2 га)
пачка на 260 кг (на 2 га)
1л на 1300 кг (на 10 га)
1 л на 50 кг зерна
3 табл/тн (9 г/тн)
1,5 л/тн
1 л/тн
0,5 л/тн
120 - 160 кг/га
100 - 200 кг/га
50 - 150 кг/га
50 - 100 кг/га
4 - 10 кг/га
5 - 8 кг/га
2,5 - 5 кг/га
2,5 кг/га
2 - 3 кг/га
2 - 4 кг/га
1,5 - 2 кг/га
1,2 кг/га
1 - 3 кг/га
0,75 - 2,0 кг/га
0,5 - 1 кг/га
0,1 - 0,25 кг/га
50 г/га
25 г/га
13 - 26 г/га
8 - 10 г/га
0,4 - 0,5 кг/га
0,5 - 0,9 кг/га
1 л/га
0,1 - 0,14 кг/га
1л на 50 кг насіння
5 табл на ящик/нору
2 - 5 л/га
0,2 кг/га
0,3 - 0,5 л/тн
0,3 - 0,8 л/тн
0,8 - 1 л/тн
1 - 1,5 л/тн
0,75 - 1 л/тн
0,2 л/тн
100 мл/га
1,25 - 2 л/га
8 - 15 г/га
1,25 - 1,5 л/га
1,5 - 2,5 л/га
0,8 - 1,2 л/тн
Аналог
Раундап Макс
Раундап
Харнес
Тарга Супер
Монітор
Галера
Банвел
Бетанал
Гоал
Пульсар
Стомп
Центуріон
Голтікс
Дерозал
Імпакт К
Фолікур
Танос
Імпакт
Топсін-М
Медян Екстра
Стробі
Альєт
Чемпион
Фастак
Борей
Турбо Престо
Наповал
Нурел Д
Моспілан
Ніссоран
Каліпсо + Рімон
Бі-58
Санмайт
Гранстар
Пріма
Міура
Хармоні
Агрітокс
Дуал
Базагран
Євро-Лайтнінг
Зенкор
Тітус
Конфидор
Раксіл
ССС
Церон
Півот
Раундап Пауер
Спектр дії
Однорічні злакові
Багаторічні злакові
Деякі злакові
Однорічні дводольні
Багаторічні дводольні
Деякі багаторічні дводольні
Деякі дводольні
Культура
Зернові колосові
Соя
Соняшник
Кукурудза
Ріпак
Горох
Гречка
Картопля
Баштані
Овочеві
Буряки
Ягідні
Виноград
Плодові
Тип внесення
Позакоренево (по листу)
При посіві
Під культивацію
Основне внесення
Підкореневий полив
Фертигація
Обробка насіння перед посівом
По мерзло-талому
Прикоренево
Фумігація
Розкладання принади
Приготування і розкладання принади
При приготуванні робочого розчину
Група стиглості
Ультра-Ранній
Ранньо-Стиглий
Ранній
Середній
Середньо-Ранній
Середньо-Стиглий
ФАО 180
ФАО 240
ФАО 250
ФАО 280
ФАО 300
ФАО 340
ФАО 350
ФАО 400
Термін вегетації
30-50 днів
45-55 днів
50-60 днів
70-75 днів
75 днів
80 днів
85 днів
90 днів
90-95 днів
94-99 днів
95-100 днів
100 днів
102-105 днів
102-107 днів
104-106 днів
105-108 днів
105-110 днів
109-113 днів
100-110 днів
110-113 днів
110-115 днів
111-115 днів
115-120 днів
115-120 днів
116-119 днів
120 днів
120-125 днів
130 днів
289 днів (озимий посів)
90-97 днів
115-125 днів
100-104 днів
120-130 днів
48-50 днів
70 днів
260 днів
95 днів
111-114 днів
60 днів (Сидерат), 100 днів (Насіння)
40 днів (Сидерат), 90 днів (Насіння)
Потенціал врожайності
25 ц/га
30 ц/га
35 ц/га
42 ц/га
43 ц/га
45 ц/га
48 ц/га
50 ц/га
52 ц/га
53 ц/га
55 ц/га
57 ц/га
62 ц/га
90 ц/га
100 ц/га
110 ц/га
120 ц/га
132 ц/га
130 ц/га
140 ц/га
700 ц/га
600 ц/га
70 ц/га
150 ц/га
58 ц/га
45 - 65 ц/га
60 ц/га
47 ц/га
Технологія
RR2Y (під Раундап)
Класична
Гранстар
ClearField
Кондитерський
Стійкість до вовчка
7 рас
6 рас
5 рас
Репродукція
Перша
Еліта
Гібрид F1
Висота рослини
60 см
60-65 см
60-80 см
65-70 см
70-80 см
80-95 см
80 см
90 см
92 см
130-150 см
140-150 см
150-170 см
160-170 см
160-180 см
165-175 см
170 см
170-180 см
170-190 см
175-180 см
175-185 см
230-240 см
240-260 см
250-270 см
250-300 см
260-280 см
75-85 см
80-110 см
100-110
90-110
75 см
70 см
Селекція
Американська
Канадська
Сербська
Українська
Голландська
Німецька
Категорія
Гербіциди
Фунгіциди
Інсектициди
Протруйники
Родентициди
Регулятори росту
Фуміганти
Ад'юванти
Десиканти
Добрива
Насіння
Пшениці
Ячмені
Соя
Соняшник
Картопля
Кукурудза
Біопрепарати
Овес
Гречка
Просо
Горох
Інокулянти
Акарациди
Підкатегорія
Фунгіцидні
Інсектицидні
Комплексні
Стимулятори росту
Інокулянти
Безпечний для бджіл
Суцільної дії
Досходові
Післясходові
Грамініциди
Хімічна група
Неонікотиноїди + Піретроїди
Неонікотиноїди
Піретроїди
Кумарини
Гетероциклічні сполуки
Фосфорорганічні сполуки + Піретроїди
Амінокислоти
Штами бактерій
Феніламіди
Бензимідазоли
Бензимідазоли + Триазоли
Триазоли
Триазоли + Стробілурини
Стробілурини
Триазоли + Імідазоли
Триазолінтіони + Триазоли + Стробілурини
Виробник
Укравіт
Ранголі
ХімАгроМаркетинг
Нопосон
Адіант+
Долина
Інститут НААН
АграрПрофі
БІОН
ЮА Агролідер
Сади України
Italy 43g
Терра Віта
Corteva
IPM Potato
AgroRost
Dunger
Дар Агро
Інститут селекції
Насіннєве господарство
Євросем
Фасовка
на 33 га
на 30 га
на 25 га
на 22 га
на 20 га
на 14 га
на 12,5 га
на 10 - 16 га
на 10 га
на 8 га
на 7 га
на 6,5 га
на 6 га
на 5 - 10 га
на 5 - 8 га
на 5 - 7 га
на 5 - 6 га
на 5 га
на 4,5 га
на 4,2 га
на 4 га
на 3,5 га
на 3 га
на 2,5 - 5 га
на 2 - 3 га
на 2 - 2,5 га
на 2,5 - 3 га
на 2,5 га
на 2,2 га
на 2 га
на 1,6 - 5 га
на 1,6 га
на 1 га
на 1 - 2 га
на 0,8 - 1 га
на 0,8 га
на 0,7 га
на 0,6 га
на 0,5 - 1 га
на 0,5 га
на 0,4 га
на 0,3 га
на 0,25 га
на 0,22 га
на 0,2 га
на 0,16 - 0,5 га
на 0,15 га
на 10 соток
на 7 - 20 соток
на 5 соток
на 3 - 10 соток
на 2 сотки
на 1 сотку
на 50 кг
на 250 кг
на 3,3 - 5 тн
на 0,33 - 0,5 тн
на 0,5 тн
на 260 кг (~ 2 га)
на 10 тн
на 1 тн
на 3 тн картоплі
або на 2 тн зернових
на 1,5 тн картоплі
або на 1 тн зернових
на 15 тн картоплі
або на 10 тн зернових
на 0,3 тн картоплі
або на 0,2 тн зернових
на 20 га зернових
або на 10 га соняшника
на 25 га довсходово
або на 10 га післясходово
на 10 га гороху
або на 4 га зернових
на 1 га довсходово
на 2 га післясходово
на 1,25 га комплексно
на 0,5 га довсходово
на 1 га післясходово
на 0,6 га комплексно
на 0,1 га довсходово
на 0,2 га післясходово
на 0,12 га комплексно
на 17 га зернових
або на 6 га кукурудзи
на 3,5 га зернових
або на 1,2 га кукурудзи
або на 1 га полуниці
на 2 га по листу
на 3 - 4 га по листу
на 0,6 -1 га по листу
на 6 - 8 тн
на 500 кг (~ 2 га)
на 5 тн сої
на 0,4 тн сої
на 0,5 тн картоплі
на 5 - 6,5 тн
на 1 тн картоплі
на 150 кг картоплі
на 2 тн
на 5 тн
на 4 тн сої
на 5 тн картоплі
на 3,5 - 5 га
на 1300 кг (~ 10 га)
на 13 га
на 6,5 га зернових
на 20 га соняшника
на 100 тн
на 50 тн
на 100 га
на 8,25 га
на 16,5 га
на 5-8 га прилипачем
на 1,5 га біоінсектцидом
на 0,5-0,8 га прилипачем
на 0,15 га біоінсектцидом
на 40 га
на 2,5 га довсходово
або на 1 га післясходово
на 0,12 га
на 0,13 га
на 0,11 га
на 3,3 га
на 500 кг (~ 2 га)
на 2500 кг (~ 10 га)
на 2 мішки (~ 2 га)
на 0,14 га
на 0,21 га
на 6,5 га зернових, або на 20 га гороху
на 5-6 тн
на 1-1,2 тн
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support