Інсектициди

Фільтр товарів
Популярні запити:
аналог
Фастак

Каністра 5л
~ на 30 га
Інсектицид
Економічно вигідний та дієвий контактно-кишковий інсектицид для більшості культур
аналог
Борей

Каністра 5л
~ на 20 га
Інсектицид
Комбінований високоефективний контактно-системний інсектицид широкого спектру дії з акарицидними і репелентними властивостями
АТО Жук

Флакон 0,5л
на 2,5-3 га
Інсектицид
Інноваційний трьохкомпонентний контактно-системний інсектицид для повноцінного знищення широкого спектра шкідників
3-компонетний

Каністра 5л
на 25-30 га
Інсектицид
Інноваційний трьохкомпонентний контактно-системний інсектицид для повноцінного знищення широкого спектра шкідників
аналог
Наповал, Канонір Дуо

Флакон 1л
~ на 7 га
Інсектицид
Комбінований високоефективний контактно-системний інсектицид широкого спектру дії з акарицидними і репелентними властивостями для захисту від комплексу шкідників
аналог
Моспілан

Пакет 1кг
~ на 7 га
Інсектицид
Системний інсектицид контактно-шлункової дії пpoти шиpoкoгo cпeкту шкідників
Гексоран
аналог Ніссоран

Флакон 1л
на 5 га
Акарицид
Акарицид контактно-шлункової дії проти найпоширеніших видів кліщів з довготривалим періодом захисної дії та трансламінарними властивостями
аналог
Турбо Престо

Каністра 5л
~ на 20 га
Інсектицид
Двокомпонентний контактно-системний інсектицид для повноцінного знищення широкого спектра шкідників у сільськогосподарських культурах і насадженнях
Тіаметоксам 126 г/л,
Лямбда-цигалотрин 95 г/л

Флакон 1л
на ~ 5 га
Інсектицид
Комбінований інсектицид для контролю сосучих і листогризучих комах на овочевих і зернових культурах
Антикліщ Макс

Каністра 5л
~ на 5 га
Акарицид
Надзвичайно потужний інсекто-акарицид контактно-системної та фумігаційної дії для захисту сільськогосподарських культур від широкого спектру шкідників
аналог
Нурел Д

Каністра 5л
~ на 5 га
Інсектицид
Двокомпонентний інсектицид комбінованої дії для боротьби з широким спектором шкідників
Лямбда-цигалотрин 50 г/л

Каністра 5л
~ на 25 га
Інсектицид
Інсектицид контактної дії для захисту широкого спектру культур від комплексу шкідників
аналог
Санмайт

Пакет 1кг
~ на 1-2 га
Акарицид
Високоефективний контактний акарицид в боротьбі з широким спектром шкідливих кліщів з тривалим періодом захисної дії та овіцидною дією
аналог Бі-58

Каністра 10л
~ на 5-7 га
Інсектицид
Контактно-кишковий інсектицид, призначений для боротьби з широким спектром комах-шкідників
Родентицид
Рідкий концентрат для приготування отруйних принад для знищення шкідливих мишоподібних гризунів у закритих приміщеннях різного призначення, на присадибних ділянках та СГ угіддях.
Емамектину бензоат 50 г/кг

Флакон 1кг
~ на 2 га
Інсектицид
Новітній інсектицид із трансламінарними властивостями для надійного контролю лускокрилих шкідників у багаторічних насадженнях

 

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

 

Что такое инсектициды?

Слово инсектицид происходит от двух слов на древней латыни (insectum – что означает насекомое и caedo – убивать или уничтожать). Инсектицидами называют вещества, который уничтожают насекомых-вредителей сельскохозяйственных растений. Некоторые из инсектицидов способны эффективно бороться с клещами, которые наносят значительный вред растениям, их называют акарицидами (Acara на латыни означает клещ).

Инсектициды и препараты против клещей (акарициды) классифицируются специалистами по защите сельскохозяйственных растений исходя из того как препарат попадет в организм насекомого, какие у препарата химические свойства/характеристики и гигиенические показатели.

Фосфорорганические инсектициды

Фосфорорганические инсектициды являются органическими производными фосфорных кислот, относящихся к группе фосфорорганических пестицидов. К фосфорорганическим пестицидам относят метафос, карбофос, бензофосфат, хлорофос. До появления на рынке синтетических пиретроидов фосфорорганические инсектициды и гербициды были лидерами рынка по ширине применения. Со времени открытия пестицидных свойств среди органических соединений фосфора найдено несколько производных, для которых характерны инсектицидные, гербицидные, нематоцидная и фунгицидные свойства (производные фосфористой, фосфорной, тиофосфорной, дитиофосфорной кислот).

Эту страницу часто находят по следующим запросам: инсектициды купить, цена инсектицидов, инсектициды купить в Украине, действие инсектицидов, системный инсектицид

Со времени открытия пестицидных свойств среди органических соединений фосфора найдено несколько производных, для которых характерны инсектицидные, акарицидные, гербицидные, нематоцидные и фунгицидные свойства (производные фосфористой, фосфорной, тиофосфорной, дитиофосфорной кислот).

При изучении пестицидной активности производных фосфористой кислоты обнаружено много соединений, имеющих слабую инсектицидную и акарицидную активность. Большинству из них свойственно гербицидное действие. При переходе от фосфитов к фосфатам инсектицидные свойства соединений возрастают. Особенно активны смешанные эфиры фосфорной кислоты, где один из эфирных радикалов показывает кислую реакцию. Однако, несмотря на высокую инсектицидную активность соединения производных фосфорной кислоты практического применения в сельском хозяйстве не нашли в связи с их высокой токсичностью для животных и человека.

Замена одного атома кислорода на серу в производных фосфорной кислоты приводит к значительному снижению токсичности соединений для млекопитающих без существенного изменения инсектицидные и акарицидные активности. В связи с этим производные тиофосфорной кислоты широко применяются в практике как химические средства защиты растений от вредных членистоногих.

Наряду с производными тиофосфорной кислоты как пестициды широко применяются производные дитиофосфорнои кислоты. При переходе от производных тиофосфорной кислоты в соответствующие производных дитиофосфорнои кислоты в большинстве случаев снижается токсичность соединений и повышается их химическая стойкость. В результате увеличивается продолжительность защитного действия в полевых условиях. Меняется и ареал действия препаратов. Инсектициды, особенно те, которые содержат гетероциклические радикалы, обладают высокой активностью не только по сосущим членистоногим, но и к насекомым с грызущим ротовым аппаратом.

До недавнего времени фосфорорганические соединения были самыми распространенными в мировом пестицидном ассортименте. На их основе было создано более 200 различных препаратов, используемых как инсектициды, акарициды, нематоциды, фунгициды, бактерициды, гербициды, регуляторы роста растений и тому подобное.

Такой значительный ассортимент фосфорорганических соединений связан с наличием у этого класса, по сравнению с хлорорганическими, на смену которым они пришли, многих положительных свойств. ФОС характеризуются широким разнообразием пестицидного действия. Среди них есть вещества с непродолжительным контактным действием, которые эффективны против сосущих насекомых и растительноядных клещей. Вторая группа соединений обладает системным действием, они способны быстро проникать в растение и распространяться в его сосудистой системе в разных направлениях. Третья группа одновременно имеет контактное и кишечное действие и эффективна против насекомых с грызущим ротовым аппаратом. Такое разделение фосфорорганических соединений является условным, поскольку ряд соединений одновременно характеризуется контактным и системным действием, а другие - контактным и контактно-кишечным.

Фосфорорганические пестициды

Фосфорорганические пестициды длительное время широко использовались для защиты от вредных организмов. В историческом ракурсе это был значительный шаг в развитии химического метода защиты растений. Со временем препараты с отрицательными показателями были запрещены для использования в сельском хозяйстве. Основным преимуществом ФОС является относительно низкая их устойчивость в окружающей среде.

Контактные фосфорорганические пестициды

Контактные фосфорорганические соединения способны сохраняться на поверхности обработанных объектов и уничтожать вредителей только при непосредственном контакте с препаратом. Значительное количество пестицидов этой группы способны проникать в листья обработанных растений, но это проникновение ограничивается только кутикулой или верхними слоями паренхимных клеток, а распространение действующих веществ сосудистой системой не происходит (квазисистемний способ действия).

Системные фосфорорганические пестициды

Системные фосфорорганические соединения при нанесении их на вегетирующие органы растений способны проникать в листья, а при внесении в почву - поглощаются корневой и сосудистой системами и распространяются по всему растению. С помощью системных препаратов можно эффективно уничтожать сосущих и вредителей, живущих скрыто.

Системные препараты имеют более длительное защитное действие по сравнению с контактными. При наличии в растении они придают ему токсические свойства и защищают от личинок вредителей, живущих скрыто, и тех насекомых, которые мигрируют из соседних участков. Особенностью токсического действия системных фосфорорганических соединений является их способность под воздействием ферментов превращаться в новые соединения с высшей пестицидной активностью, что и определяет их высокую особенность, повышает опасность отравления при попадании их на кожу, а также при проникновении через неповрежденную кожу в виде пара.

Поступления через неповрежденную кожу происходит вследствие хорошей растворимости в жирах и жироподобных веществах. Поэтому при работе с пестицидами этой группы не рекомендуется при питании потреблять жиры.

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

Заказ товара