Фази росту Зернових колосових культур

Зміст: 1. ФАЗА 21 - Початок кущення2. ФАЗА 30 - Виход в трубку3. ФАЗА 32 - Фаза другого вузла4. ФАЗА 37 - Прапорцевий листок5. ФАЗА 51 - Початок колосіння6. ФАЗА 61­-69 - Цвітіння


Чим досконалішою стає технологія вирощування зернових культур, тим більшого значення набувають знання їх фенології та морфології, особливо при виборі строків, способів та норм застосування мінеральних добрив (особливо азотних), морфорегуляторів і засобів захисту від шкодочинних об’єктів (бур’янів, шкідників і збудників хвороб).

Адже наразі важко уявити успішне ведення сільськогосподарського виробництва без використання таких засобів інтенсифікації, як мінеральні добрива, засоби захисту і регулятори росту, які дають змогу на 40–60% підвищити рівень продуктивності посівів. Проте нерегламентоване (без врахування біологічних особливостей сорту/гібриду, ґрунтово-кліматичних умов) їх використання не лише може призвести до зниження урожайності та погіршення якості продукції, а й здатне обумовити підвищення її собівартості, зробити виробництво нерентабельним і негативно вплинути на довкілля.

13 

Рослина перебуває у фазі третього листка.

Третій листок вийшов з піхви другого листка більше ніж на половину.

З цього моменту можливе застосування гербіцидів широкого спектра дії.

21 

Початок кущення.

З вузла кущення головного пагона формуються бокові пагони 2­го порядку, які розвивають власну кореневу систему.

Підживлення азотними добривами в цей період сприяє збільшенню кількості пагонів та розмірів листків.

Для стимулювання додаткового кущіння, особливо на посівах пізніх строків сівби, рекомендується використання регуляторів росту ретардантного типу (Хлормекват­Xлорид 750). Розпочинати цей захід доцільно

з початком активного кущення рослин.

25 

Фаза середини кущення.

Відбувається інтенсивний ріст і вирівнювання в  розвитку основного та бокових пагонів, активно розвивається коренева система.

На цьому етапі починається формування колоса (кількість члеників колосового стрижня) і визначається майбутня кількість та величина колосків.

Починаючи з цієї фази необхідно приділити особливу увагу захисту посівів від бур’янів, хвороб та шкідників.

29 

Кущення завершене.

Бокові пагони продовжують швидко розвиватись та випрямляються.

У цей період потрібно провести азотне підживлення, що сповільнить процес відмирання пагонів, які формуються. Внесення гербіцидів рістрегулюючого типу на основі дикамби, 2,4Д, тощо.

Збільшення густоти продуктивного стеблостою сприяє розвитку хвороб листя. Час для проведення фунгіцидних та інсектицидних обробок (Т0).

30 30.1

Початок виходу в трубку.

Фаза 30 є періодом, коли рослини зернових культур переходять від фази формування зачатків листків і стебел (вегетативний ріст) до розвитку колоса (генеративний ріст). Відбувається утворення конусів наростання другого порядку (колоскових бугорків). Формується кількість колосків у колосі.

Стебло стає видовженим і в нього починається період швидкого росту. Це означає, що рослина потребує набагато більше поживних речовин. Рослина досягла максимально можливої для себе  кількості пагонів. На цьому етапі кількість пагонів може сягати 2500 на 1 м2. Однак для отримання високого та якісного врожаю необхідно буде лише 680–750 продуктивних стебел на 1 м2 з добре розвинутим колосом.

Фаза 31 зазвичай настає через два тижні, однак це значною мірою залежить від погодних умов і може тривати кілька днів або цілий місяць.

Протягом фази 30 рослина будує тканини біля основи стебла. Якщо стебло росте занадто швидко, то для розвитку кожного пагона не вистачає ресурсів, і через це виникає ризик вилягання культури. 

Важливо правильно визначити цю фазу розвитку, оскільки вона має ключове значення для з’ясування часу внесення регулятора росту й фунгіцидів.

Азот внесений у цю фазу має позитивний вплив на закладку колосків в колосі та збереження продуктивних пагонів.

Час для початку внесення регуляторів росту з метою зміцнення основи стебла та запобіганню поляганню посівів. Зазвичай на цей період припадає активний розвиток борошнистої роси, септоріозу листя, жовтої іржі, сітчастої плямистості, ринхоспоріозу. Оптимальний час для проведення фунгіцидної обробки (Т1)

Як визначити фазу розвитку ВВСН 30?

Необхідно взяти хоча б шість рослин з поля, щоб отримати репрезентативну вибірку, і обережно їх розрізати. Переконайтеся, що ви розрізаєте головне стебло, а не бокові пагони.

Наступний крок ­ ідентифікація нерозвиненого колоса, довжина якого не перевищує кількох міліметрів. Рослина перебуває у фазі ВВСН 30, коли колос віддірвався від основи стебла, але відстань від основи колоса до основи стебла не перевищує 1 см.

31 31.1

Фаза першого вузла.

Перший вузол залягає близько до поверхні ґрунту. Відмирають слабкі бокові пагони, завершується формування колосків у колосі.

Фаза першого міжвузля ­ оптимальний час для застосування регуляторів росту типу Хлормекват­-хлорид з метою зміцнення основи стебла і запобіганню поляганню на рівні 1­2 міжвузля. Таке внесення стимулює розвиток кореневої системи.

Доцільно провести профілактичну обробку фунгіцидами для запобігання поширенню хвороб листя та черговий раз поборотися зі шкідниками, які починають активно заселяти посіви.

До другого міжвузля, крайня фаза внесення деяких гербіцидів (наприклад Пріма)

Як визначити фазу розвитку ВВСН 31?

Для визначення цієї фази також необхідно обережно розрізати стебло рослини і знайти перший вузол. Він має вигляд потовщення, перетяжки на стеблі  та розташований одразу під колосом. Якщо вузол відсутній, рослина все ще
є у фазі розвитку 30. Якщо відстань від першого вузла до основи стебла є меншою за сантиметр, рослина перебуває у фазі розвитку 30.

Рослина досягла фази розвитку 31, коли довжина першого міжвузля становить принаймні сантиметр. Рослина продовжує залишатися у фазі ВВСН 31 до появи другого міжвузля і допоки відстань від першого до другого вузла не досягне більше 2 см.

Важливо не сплутати перший вузол із вузлом кущення або вузлом основи стебла. Він може розташовуватися
трохи вище основи стебла, однак не перевищуватиме сантиметр над основою. У цьому випадку наступний вузол, який з’являється, буде першим справжнім вузлом. Перше міжвузля – відстань між першим вузлом і вузлом кущення.

32 

Фаза другого вузла.

У фазі другого вузла вже сформувались продуктивні стебла. Скорочення кількості бокових пагонів завершене, починається процес закладки квіток у колосках. Відбувається закладка покривних органів квіток, а також тичинок і маточок. Формується кількість квіток у колосках. Починаючи з цієї фази, можливе застосування регуляторів росту, що містять Етефон.

37 

З’являється прапорцевий листок, який ще скручений.

Завершення диференціації всіх частин колосу. В цю фазу закінчується формування пиляків і маточок. Відбувається утворення спорогенної тканини в пиляках, формування зародкового мішку, яйцеклітин та пилкових зерен.

Це оптимальний період для проведення другої фунгіцидної обробки посівів зернових культур та захисту від шкідників. У цей період прогресує септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість), сітчаста, темно­бура, смугаста плямистості, ринхоспоріоз, починає розвиватися бура і стеблова іржа.

Фаза прапорцевого листка, крайня фаза для внесення деяких гербіцидів (Гранстар Дербі)

Сприятливий час для застосування регуляторів росту ретардантного типу, що забезпечує укорочення 3,4 і 5 міжвузлів та значного зменшення висоти рослини в цілому, підвищує стійкість посівів до полягання.

39 

Язичок (лігула) прапорцевого листка повністю розвинутий.

Відбувається інтенсивний ріст всіх органів колосу – покривних лусок, видовження колосового стрижня. Формується фертильність квіток.

В регіонах недостатнього зволоження в цей період доцільно провести позакореневе підживлення азотом, оскільки за таких умов період формування зернівок порівняно короткий. Своєчасне внесення азотних добрив у цій фазі розвитку культури забезпечує повноцінне формування зернівок.

49 

Відкривається остання листкова піхва, над язичком верхнього листка стають помітними остюки. Відбувається дозрівання генеративних органів, яйцеклітин та пилкових зерен.

51 

Початок колосіння.

Частково з пазухи листка з’являється колос.

Всі органи суцвіття і квіток сформовані. Формується остаточна кількість продуктивних стебел на одиницю площі з врахуванням підгонів та колосків у розрахунку на рослину. Починаючи з цієї фази розвитку необхідно контролювати хвороби колосу.

59 

Колосіння завершене, колос видно повністю.

Саме час для якісного позакореневого підживлення азотом за умов достатнього зволоження, оскільки починається процес формування зерна. Підживлення азотом не лише покращує натуру зерна, але й підвищує вміст білків як важливого показника якості зерна.

61 

Цвітіння.

Відбувається запилення, запліднення та утворення зиготи – тобто закладка зернівки. На етапі цвітіння визначається озерненість колосу. Цвітіння триває 3–6 днів і є оптимальним періодом для проведення заходів боротьби із хворобами колосу