Сівозміни у різних зонах України 


Лише при застосуванні науково вивірених і апробованих сівозмін та ефективних агротехнічних прийомів можна реалізувати генетичний потенціал сортів і гібридів сільськогосподарських культур
 
У сучасному землеробстві з поглибленням процесів спеціалізації та концентрації виробництва роль сівозмін зростає. Ні добрива та зрошення, ні пестициди, що застосовуються при вирощуванні сільськогосподарських культур, не дають можливості повністю позбавитись від бур'янів, шкідників та хвороб. Більше того, чим краще удобрюються, зрошуються земельні угіддя, тим сприятливіші умови створюються для розвитку бур'янів і хвороб
 
Далі наведені сівозміни із зразковим чергуванням культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України
 
Зона Степу

Степова зона України 🇺🇦 займає південну та південно-східну частини країни і складає 46,5% площі її сільськогосподарських угідь. Залежно від ґрунтового покриву, теплового режиму та зволоження території зону ділять на північну та південну підзони. Природною зоною між ними є лінія переходу чорноземів звичайних у південні

У підзону входять Дніпропетровська, Донецька області, південні та південно-східні райони Кіровоградської, Полтавської і Харківської областей, північні райони Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, північна і центральна частина Одеської області. Середньорічна кількість опадів - 425-450 мм, співвідношення кількості опадів і температури - гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК) - становить 0,76-0,89 ☀️

Структура посівних площ та сівозміни в зоні північного Степу 

Напрям: Виробництво зернових та олійних культур. Структура посівних площ: Зернові і зернобобові: 75-80 %, Технічні (Соняшник, соя, ріпак): 10 %, Чорний пар: 5-12 %

Орієнтовні сівозміни:

🔵 1 - горох, чорний пар, 2 пшениця озима, 3 - кукурудза на зерно, 4 - ячмінь ярий

🔵 1, 2, 3 - кукурудза на зерно, 4 - соя 

🔵 1 - соя, 2, 3 - кукурудза на зерно, 4 - ячмінь 

🔵 1 – чорний пар, горох, 2 - пшениця озима, 3 - ячмінь ярий, 4 - 0,5 поля соняшнику, 0,5 поля кукурудзи на зерно (шляхом ротації соняшник і кукурудзу на полі слід міняти місцями)

🔵 1, 2 - кукурудза на зерно, 3 - соя, 4 - пшениця озима, ячмінь ярий

Охоплює південні та південно-західні райони Одеської області, південні райони Херсонської області і Автономну Республіку Крим. Середньорічна кількість опадів становить 350-400 мм, ГТК - 0,45-0 75

Спеціалізація землеробства в зоні Степу - вирощування зерна 🌾🌽. Основними зерновими культурами є пшениця озима, кукурудза, ячмінь, технічними олійними - соняшник, ріпак, соя

Структура посівних площ та сівозміни в зоні південного Степу  

Напрям: Виробництво зернових та олійних культур.

Структура посівних площ: Зернові і зернобобові: 45-50 %, Технічні (Соняшник, соя, ріпак): 20-32 %, Чорний пар: 18-20 %

Орієнтовні сівозміни:

🟠 1 - чорний пар, 2 - пшениця озима, 3 – ріпак озимий, 4 - пшениця озима, 5 – ячмінь, 6 - соняшник

🟠 1 - чорний пар, 2 - пшениця озима, 3 – ріпак озимий, 4 – ячмінь, 5 - 0,5 поля соняшнику, 0,5 поля кукурудзи на зерно

Напрям: Виробництво зернових культур. Структура посівних площ: Зернові і зернобобові: 80-82 %, Чорний пар: 18-20 %

Орієнтовні сівозміни:

🔵  1 - чорний пар, 2 - пшениця озима, 3 – ячмінь озимий, 4 – горох, 5 - пшениця озима

🔵  1 - чорний пар, 2 - пшениця озима, 3 – кукурудза, 4 – ячмінь озимий, 5 - кукурудза

 

Лісостеп тягнеться смугою від Карпат до східних кордонів України 🇺🇦 і займає  площу понад 1 тис.км, що становить більше третини (33,6%) її території, відзначається неоднорідністю грунтово-кліматичних і погодних умов

Важливо при побудові сівозмін враховувати умови зволоження 💦, від яких залежить вибір попередників, їхній вплив на водний режим грунту

До підзони достатнього зволоження входять Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька (крім східних районів), Хмельницька і Житомирська області, північно-західні райони Вінницької та північні лісостепові райони Чернігівської та Сумської областей. Тут річна кількість опадів у середньому становить 570-600, за вегетаційний період - 380-450 мм. Сума температур понад 10 град.С досягає 2300 - 2500 град.С, ГТК-1,1-1,8

Підзона недостатнього зволоження. До неї входять південні лісостепові райони Одеської, південно-західні й північно-східні лісостепові райони Кіровоградської і південні райони Полтавської областей. За рік тут випадає 430-450 мм опадів, а за вегетаційний період - 300-340 мм, сума температур понад 10 град. становить 2600 - 2900 град.С, ГТК-0,9-1,2 кожен третій рік буває посушливий. За підвищених сонячної інсоляції і температури повітря та недостатньої  кількості опадів першорядного значення набуває забезпеченість рослин вологою, а відтак зростає значення пару в підвищенні врожайності культур сівозміни 

Орієнтовні схеми сівозмін для невеликих фермерських господарств (площа ріллі яких становить менше 100 гектарів)

Підзона достатнього зволоження

🔵  1 - багаторічні трави, 2 - пшениця озима, 3 - буряки цукрові, 4 - соя, кукурудза на зерно, гречка, 5 - ячмінь ярий з підсіванням багаторічних трав

🔵  1 - соя, гречка, 2 - пшениця озима, 3 - буряки цукрові, ячмінь ярий, соя

🔵  1 - багаторічні трави, 2 - пшениця озима + післяжнивні посіви, 3 - кукурудза на зерно, 4 - кукурудза, картопля, 5 - ячмінь ярий + багаторічні трави

🔵  1 - соя, кукурудза на зелений корм або силос, 2 - ріпак озимий, 3 - пшениця озима, ячмінь ярий, 4 - соя, кукурудза на зерно, 5 - гречка, соя

Підзона нестійкого і недостатнього зволоження

🟠  1 - багаторічні трави, 2 - пшениця озима, 3 - буряки цукрові, соя, 4  - кукурудза на зерно, 5 - ячмінь ярий з підсіванням багаторічних трав

🟠  1 - соя, горох, 2 - кукурудза, 3 - ячмінь, соя, 4 - кукурудза

🟠  1 - соя, 2 -пшениця озима, 3 - соя, просо, 4 - ячмінь ярий

🟠  1 - соя, інші однорічні зернобобові культури, кукурудза на зелений корм, 2 - пшениця озима, 3 - ячмінь ярий, 4 - соняшник

Застосовуються й інші схеми чергування культур у сівозмінах. Вони мають бути науково обгрунтованими і динамічними, щоб у разі потреби була можливість змінювати площу окремих культур без істотного порушення прийнятого чергування і строків повернення на попереднє місце вирощування 

Полісся - окрема грунтово-кліматична зона, яка охоплює частину Волинської, Львівської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Чернігівської, Івано-Франківської, Сумської та Закарпатської областей, вона займає близько 24,5% земельного фонду України 🇺🇦 

Клімат Полісся помірно континентальний 🌦, сума активних температур досягає 2500 град.С, період інтенсивної вегетації рослин (травень-серпень) - 90-130 днів. Опадів тут випадає 550-700 мм на рік, ГТК-1,1-1,5 

Структура посівних площ та сівозміни в зоні Полісся 

Напрям: Виробництво зерна і олії

Орієнтовні сівозміни

🔵  1 - кукурудза на силос, 2 - пшениця озима, 3 - ріпак озимий, 4 - пшениця озима

🔵  1 - ріпак озимий, 2 - пшениця озима, 3 - соя, 4 – жито, 5 – овес

🔵  1 - ріпак ярий, 2 - пшениця, 3 - пшениця озима, 4 – кукурудза на силос, 5 – соя

Структура посівних площ та сівозміни в зоні Передкарпаття 

Напрям: Виробництво зерна ріпаку, овочів і продукції тваринництва 

Орієнтовні сівозміни

🟠  1 – соя, кормові боби озимий 2 - пшениця озима, 3 – ріпак озимий, 4 – ярі і озимі зернові, 5 – овочі, 6 – ячмінь ярий з підсіванням конюшини лучної, овочі

🟠  1, 2 – багаторічні трави, 3 – озимі зернові, 4 – ріпак ярий, 5 – пшениця озима, однорічні трави з підсіванням багаторічних


Детальніше інформація наведена в Наказі 18.07.2008 N 440/71

https://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України

Добрива
Склад: L-Амінокислоти 23 %, Азот 44 г/л, Цинк 8 . . .
Норма внесення: 0,8 - 1,2 л/га
Фасовка: на 5 га
2 170 грн
2 020 грн
Кількість:
Пакування*
Добрива
Склад: Бор 160 г/л, Азот 75 г/л
Норма внесення: 1 - 1,4 л/га
Фасовка: на 5 га
1 130 грн
980 грн
Кількість:
Пакування*
Фунгіциди
Склад: Пропіконазол 250 г/л
Норма внесення: 0,5 л/га
Фасовка: на 10 га
3 315 грн
3 165 грн
Кількість:
Пакування*
Інсектициди
Склад: Імідаклоприд 300 г/л, Лямбда-цигалотрин . . .
Норма внесення: 0,15 - 0,2 л/га
Фасовка: на 25 га
3 880 грн
3 730 грн
Кількість:
Пакування*
Гербіциди
Склад: Калійна сіль гліфосату 663 г/л
Норма внесення: 2 л/га
Фасовка: на 10 га
5 260 грн
Кількість:
Пакування*
Гербіциди
Склад: Ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л
Норма внесення: 3 л/га
Фасовка: на 6,5 га
3 420 грн
Кількість:
Пакування*
Ад'юванти
Склад: 90% етоксилату ізодецилового спирту
Норма внесення: 250 мл/га
Фасовка: на 20 га
820 грн
Кількість:
Пакування*
Добрива
Склад: Азот 150 г/л, Фосфор 100 г/л, Калій 100 . . .
Норма внесення: 0,8 - 1,5 л/га 
Фасовка: на 5 га
935 грн
Кількість:
Пакування*