Зміст

1. Що таке бакові суміші ?

2. Рекомендації при приготуванні бакових сумішей

3. Порядок змішування пестицидів за препаративними формами

4. На що потрібно звертати увагу при роботі з ЗЗР ?

 


🟢 Переваги застосування бакових сумішей

Використання бакових сумішей пестицидів має ряд істотних переваг:

- більш ефективне використання техніки і обладнання;

- зниження резистентності шкодочинних організмів;

- зниження витрат на внесення;

- зменшення механічних пошкоджень культури;

- посилення ефекту проти цільових об’єктів;

- зростання рівня рентабельності.

Застосування хімічних засобів захисту рослин дедалі частіше провокує появу стійкості до їх дії. Це призводить до безперервного збільшення хімічних навантажень на природу і породжує нові економічні та екологічні проблеми. Часто агрономи, прагнучи розширити спектр дії, обирають бакові суміші.

 

Що таке бакові суміші ?

🟢 Групи бакових сумішей

Суміші однофункціональних продуктів, але з різними механізмами дії: Гербіцид + Гербіцид

Різнофункціональні продукти для одночасного знищення різних шкодочинних обʼєктів: Гербіциди, Фунгціиди, Інсектициди, Регулятори росту

Суміші гранульованих або порошкоподібних мінеральних добрив і пестицидів при звичайних нормах їх внесення: Добрива, Пестициди

Суміші рідких добрив з пестицидами, регуляторами росту та мікродобривами: Добрива, Пестициди, Регулятори росту, Мікродобрива

Суміші добрив і пестицидів для внесення з поливною водою: Добрива, Пестициди

Суміші пестицидів, мікродобрив та регуляторів росту для протруювання насіння: Фунгіциди, Інсектициди, Мікродобрива, Регулятори росту

🟢 Підбір компонентів для бакових сумішей

Підбір компонентів відіграє дуже важливу роль. При плануванні вмісту бакових сумішей слід враховувати шкодочинні об'єкт, фазу розвитку культури та строки застосування. Також потрібно врахувати, щоб оброблювана культура не перебувала в стресі на момент обробки. Для приготування бакових сумішей слід використовувати тільки сумісні продукти. Несумісними вважаються ті пестициди, які при змішуванні змінюють фізичні властивості, мають фітотоксичну дію на культуру або знижують ефективність проти шкодочинних об’єктів. Окрім діючої речовини до складу продукту входять розчинники, консерванти, антиокислювачі, стабілізатори, різні поверхнево-активні речовини (ПАР), інгібітори корозії, згущувачі, речовини для зменшення випаровування, регуляції рH, тощо.

67

 

Рекомендації при приготуванні бакових сумішей

1. ЗГОРТАННЯ ЕМУЛЬСІЇ І СУСПЕНЗІЇ

Змішування аніонних і катіонних ПАР може спровокувати згортання емульсії і суспензії. Така ж реакція може статися при додаванні невідповідного прилипача або мікродобрива в хелатній формі.

2. СПІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТАКТНИХ І СИСТЕМНИХ ГЕРБІЦИДІВ

Спільне застосування контактних і системних гербіцидів не бажане, оскільки рослинна тканина під дією контактного продукту знижує фізіологічну активність що в свою чергу перешкоджає надходженню системного гербіциду. До того ж ефективність останнього в суміші менше, ніж в чистому вигляді. Тому спочатку застосовують системні гербіциди, а потім контактні.

3. ВОДОРОЗЧИННІ ПАКЕТИ

Це пакети з пестицидами, які розчиняються разом з вмістом в баку обприскувача. Якщо одним з компонентів бакової суміші є водорозчинні пакети, то приготування бакової суміші починають з них.

4. ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ (водно-суспензійні концентрати)

Являють собою концентровані суспензії частинок діючої речовини.

5. ВОДОРОЗЧИННІ ПРОДУКТИ І РІДИНИ

Водний розчин (ВР), водний концентрат (ВК), водорозчинний концентрат (ВРК) — ці продукти додаються в бакову суміш в останню чергу, тому що вони мають дуже хорошу розчинність.

6. СУХІ ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ

Водорозчинні гранули (ВДГ), порошки що змочуються (ЗП). Водорозчинні гранули розчиняють першими, оскільки вони містять зв’язувальні водорозчинні речовини, які з’єднують порошкоподібні частинки в гранулах. На цій стадії небажана наявність олії в баку обприскувача, оскільки олія буде обволікати гранули і перешкоджати розчиненню в’яжучих речовин. Може статися розшарування розчину в баку обприскувача. Бажане приготування маточного розчину. Також потребує постійного перемішування.

7. ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ НА МАСЛЯНІЙ ОСНОВІ (масляно-водна емульсія (МВЕ), рослинні олії)

Олія за своїми властивостями утворює з частинками діючих речовин нерозчинні компоненти. Тому, якщо сухі речовини не повністю розчинилися, додавання речовин з оліями може привести до розшарування рідин і утворення густого осаду в баку обприскувача. Якщо олієвмісні компоненти будуть додані в бак, в якому вже розчинені добрива, відбудеться «згортання» розчину.

8. ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР)

Покращують адґезивність препаративних форм продуктів, посилюють здатність робочого розчину утримуватись на

поверхні рослини та пришвидшують проникнення діючих речовин пестицидів, зменшують поверхневий натяг робочого розчину. У бакову суміш додаються в останню чергу.

9. РІДКІ ДОБРИВА, МІКРОЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

Необхідно пам'ятати, що не всі добрива і мікроелементи змішуються з засобами захисту рослин. Наприклад, не можна змішувати олійні продукти з добривами, що містять бор (В), кальцієві добрива з добривами, що містять фосфор (Р)

і сірку (S), залізо (Fe), цинк (Zn), магній (Mg) і марганець (Mn).

10. Змішувати два або більше складних рідких добрив НЕДОЦІЛЬНО - кожне з них окремо вже збалансоване за складом.

11. Застосування регуляторів росту потребує підвищеної уваги. При змішуванні декількох регуляторів росту можна не отримати очікуваного результату, або отримати фітоксичний вплив на рослину.

Рекомендуємо попередньо проконсультуватися з представником компанії.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

При приготуванні бакових сумішей, змішуванні різних продуктів, добрив - кожен випадок унікальний! Вода, яка використовується для приготування робочого розчину, після дощу або зміни температури може негативно вплинути на якість бакової суміші.

Реакція діючих речовин в баковій суміші може бути різною та непередбачуваною!

 

Порядок змішування пестицидів за препаративними формами

КВ - Кондиціонери води та мікродобрива (сульфат амонію та мікродобрива)

ВРП - Сухі препаративні форми у ВРП (водорозчинних пакетах)

ЗП, ВГ - Сухі препаративні форми без ВРП (спочатку ЗП, потім - ВГ, суха текуча суспензія)

КС - Рідкі преперативні форми у вигляді суспензій (КС)4

СЕ - Суспо-емульсії (СЕ)

КЕ, МЕ, ЕВ, ЕМ - Емульгуючі концентрати (КЕ, МЕ, ЕВ, ЕМ)

РГ - Сухі водорозчинні концентрати (РГ)

РК - Рідкі водорозчинні концентрати (РК)

ПАР - Ад'юванти (ПАР) (додаються в останню чергу, їх подають прямо в бак, на через сумішевий бак (змішувач), для запобіганню підвищенному піноутворенню)

Приклад:

Навесні на посівах озимої пшениці з’явилися бур’яни, такі як гірчиця польова і лобода біла. Ми застосовуємо гербіцид з діючою речовиною Трибенурон-метил (в.д.г.) + ПАР (етоксілат-ізодецилового спирт 900г/л) в нормі 25 г/га + 200 мл/га при нормі виливу 200 л/га води, і цього буде достатньо. А на іншому полі у нас з’являється така група бур’янів, як підмаренник чіпкий і падалиця соняшнику (ІМІ). Щоб впоратися з цією проблемою, ми додаємо гербіцид з діючою речовиною Флорасулам 250 г/кг (в.д.г.) в нормі 25 г/га при нормі виливу води 200 л/га, як і упопередньому випадку.

Як виглядатиме порядок змішування:

Вода + Трибенурон-метил (в.д.г.) + Флорасулам 250 г/кг (в.д.г.) + ПАР + Вода

 

На що потрібно звертати увагу при роботі з Засобаси захсту рослин (ЗЗР) ?

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

Оптимальні умови для обприскування: від +10 до +25 °С. Але є виключення: деякі продукти краще працюють при нижчих або навпаки більш високих температурах. Звіряйтесь з інформацією по кожному продукту. Або звертайтесь до офіційного представника ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО: до кожного продукту та особливо до кожної бакової суміші потрібно підходити індивідуально. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Відхилення від оптимальних умов (для продукту чи бакової суміші) може призвести до значного зниження або відсутності ефективності обробки.

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Оптимальна відносна вологость повітря має бути 70-80 %. За вологості повітря менше ніж на 30 % рекомендовано проконсультуватися з менеджером

ЯКІСТЬ ВОДИ

ЧИСТОТА - перед змішуванням краще провести попередню очистку води.

ЖОРСТКІСТЬ - насиченість її солями кальцію та магнію. Даний показник можна виміряти в лабораторії або портативними приладами. Проблему надмірної жорсткості води можна вирішити додаванням спеціальних речовин.

РІВЕНЬ рН – різні діючі речовини по-різному реагують на рН розчину і це обов’язково слід враховувати при формуванні бакових сумішей і використовувати pH корректори.

НЕРОЗЧИННІ ЧАСТКИ

Бруд, частинки грунту, рослинні рештки, водорості можуть бути причиною засмічення фільтрів, розпилювачів, тощо.

Ефективність продуктів може значно знижуватися при присутності органічних домішок. ТОМУ ВАЖЛИВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛИШЕ ЯКІСНУ, ЧИСТУ ВОДУ!

Перед приготуванням робочого розчину потрібно проводити попереднє змішування в окремому резервуарі, на предмет сумісності компонентів бакової суміші.

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

Заказ товара