Технологія вирощування Сої

Зміст: 1. Середня інтенсивність 2. Інтенсивне вирощування 3. Традиційна соя 4. Вибір поля, Підготовка ґрунту 5. Добрива 6. Посів, Протруєння 7. Догляд за посівом 8. Збирання


Рекомендації внесення Засобів захисту рослин та Мікродобрив

Важливо: при виборі поля особливу увагу звернути на рН ґрунту – оптимально 6,2-7,5, недопустимо нижче 5,0 або потрібно внести маліоранти із Са

Поля, що плануються для посіву сої не повинні мати ущільнений ґрунт до глибини 50см (мін 40см)

Оптимально – під сою по кукурудзі внести курячий послід

У зв’язку із високою імовірністю пошкодження склеротиніозом, звернути увагу на коротку ротацію до соняшнику і ріпак; сою по сої сіяти не більше 3-х років підряд

Краще розміщення: соя по сої - ранній сорт і потім пшениця, соя по кукурудзі – пізній сорт і потім 2р соя

Звернути увагу на застосуванні на попередниках таких гербіцидів:

- Каллісто, Люмакс, Елюміс (мезотріон) сою можна висівати тільки після оранки (перевертання пласта);

- Пік (просульфурон) при застосуванні на попереднику сумарної кількості препарату 20 г/га сою можна висівати тільки після оранки (перевертання пласта), при застосуванні 20-30 г/га - не планувати на цих полях розміщення сої


🟢 Підготовка грунта

Після стерньових:

  1. після збирання попередника на протязі 1 дня провести лущення на 10-12 см дисковою бороною
  2. внесення МД чи органічних добрив, згідно рекомендацій під основний обробіток ґрунту
  3. при відростанні падалиці і бур’яну провести: чизелювання в комплекті з дисками на глибину не менше 40-45 см при швидкості 8-10 км/год. Тільки при відсутності чизельного плуга - проводять чизелювання ГБ Геліос на 40см і оранку з передплужниками на 25-27см

Після кукурудзи на зерно:

  1. дискування на 8-10 см або мульчування
  2. внесення МД чи органічних добрив згідно рекомендацій  під оранку
  3. оранка з передплужниками на 27-30 см. За наявності під плужної підошви - чизелювання не менше 40см + оранка на 25-27 см

Після сої:

  1. а) дискування на 12-15 см
  2. б) внесення МД чи органічних добрив, згідно рекомендацій під основний обробіток ґрунту
  3. в) чизелювання чизельним плугом / чизелем не менше 35см (обов'язкове руйнування під плужної підошви), крім полів із внесеним гноєм ВРХ

Якщо збирання проведено не якісно із нерівномірним розподілом не подрібнених решток  –  проводять оранку на 25-27 см із послідуючим вирівнюванням культиватором


На площах із органічною системою удобрення:

Під дану культуру при внесенні гною ВРХ, слід обов’язково його заорати, особливо, якщо соя буде висіватися по сої

Норма внесення курячого посліду становить в середньому 10 т/га і до 12 т/га при внесенні його розкидачами типу ПРТ 10

Середня норма гною ВРХ становить 50-80 тон/га

При використанні органічної системи удобрення під сою аміачна вода та NPK в основне удобрення не вноситься

На площах з мінеральною системою удобрення:

Після проведення основного обробітку ґрунту вносять аміачну воду з середньою нормою – 300 кг/га

На ґрунтах, де рівень рН більше 5,7-5,8 вносять в основне удобрення  - Суперфосфат подвійний з середньою нормою – 100 кг/га та з калійних добрив Каліймаг Супер з середньою нормою – 110 кг/га

На ґрунтах де рівень рН менше 5,7-5,8 внести добриво Гранфоска марки Д з середньою нормою – 150 кг/га. Фактичне відхилення норми внесення добрив не повинно перевищувати 10% від встановленої середньої норми


Закриття вологи

При настанні фізичної стиглості ґрунту за 3-4 дні проводять закриття вологи зчіпкою з боронами в 2 ряди на рівних полях або шлейфи + борони на інших

Вимога – вирівняти поле, розірвати капіляри, знищити грудку

Добрива

Після закриття вологи (із послідуючим боронуванням) чи перед проведенням передпосівної культивації на полях, де в основне удобрення не вносилися сірковмісні добрива  в т.ч. Курячий послід, вносять Сульфат Магнію гранульований Амонію - лійкою (з нормою 50-80 кг/га)

Важливо: забезпечити необхідний рівень живлення MgSCa посівів сої для отримання планової урожайності

На площах, що не внесена аміачна вода – внести КАС перед проведенням передпосівної культивації із середньою нормою 80 кг/га, норма 150 кг/га дозволяється на полях із низьким вмістом азоту в ґрунті. Дозволяється КАС внести при закритті вологи і потім провести боронування

Принцип вибору культиватора

Врахувати основні фактори – це вологість ґрунту та стан верхнього шару. За високої вологості ґрунту використовують Віл Річ (компактомат сильно ущільнює ґрунт нижче глибини посіву, особливо за високої вологості)

Використання компактомату необхідне для додаткового вирівнювання, ущільнення і розбивання грудок при оптимальній чи низькій вологості ґрунту

Глибина передпосівної культивації – не більше глибини посіву і для збереження вологи - розрив із посівом 1-2 години

Посів

Розпочинають в прогрітий ґрунт, при середньодобовій температурі ґрунту на глибині 5 см +10 +12 С (орієнтовно із 20.04. до 01.05.). Оптимально отримати сходи через 5-7 днів, максимально – 10 днів. Для уникнення холодового стресу необхідно прогрітий ґрунт при набуханні насіння

Важливо: уражене бактеріозом (5% і більше) насіння висівати в добре прогрітий грунт (+12 С)

- глибина посіву сої на пісчаних ґрунтах 4-6 см

- глибина посіву сої на легко і середньо-суглинкових 3-5 см

- глибина посіву сої на глинистих грунтах 3-4,5 см

- насіння із схожістю нижче 80% або при зараженні бактеріозом більше 10% не сіють

Швидкість посіву 8 км/год (мак. до 9 км/год), у вологий ґрунт (через високу вимогу сої до вологості під час сходів  – вологість ґрунту на глибині посіву повинна бути достатньою для проростання)

При посіві обов’язково вносять NPK в рядки (за умови наявності обладнання) при відсутності внесеного на поле курячого посліду:

NPK 16-16-16 норма 60-80 кг/га, в разі технічної неможливості – під передпосівну культивацію

Посів проводить на підготовлене посівне ложе. При виборі коткувати чи ні – орієнтуватись на вологість ґрунту, при посіві сівалками Моносем, МФ, Сола і Грет Плейнз Аер Про – після посіву не коткують

Обовязково забезпечують максимально можливе внесення інокулянту в зону висіву насіння

Норми висіву

Ультраранні (до 90 днів) - 650 тис/га

Ранні сорти (91 - 105 днів) - 600 тис/га

Середні сорти (106 - 125 днів) - 550-600 тис/га

При підрахунку норми висіву у кг/га потрібно брати до уваги масу 1000 насінин, польову схожість, причому вона завжди буде меншою за лабораторну та заплановану кількість рослин на 1 гектар, в залежності від сорту


Вологість насіння 14-15 % - Частота обертів барабану 400 об/хв - Підбарабання, вхід 32-40, вихід 18-26

Вологість насіння 16-18 % - Частота обертів барабану 650 об/хв - Підбарабання, вхід 30-36, вихід 16-22

Висоту зрізу регулюють так, щоб не залишались на полі нижні боби

Після надходження зерна, обов’язково проводять його первинну очистку. На очисних машинах використовуються решета: верхнє – з круглими отворами діаметром 7,5-8,0 мм та нижнє – з круглими отворами діаметром 5,0-6,0 мм, або з продовгуватими отворами шириною 4,0-4,5 мм

Висота насипу насіння сої при зберіганні повинна бути до 1 м, а у мішках при висоті штабелю не більше ніж 2,5 м