Компанія Ясон Агро є прямим експортером препарату з вмістом амінокислот БіОбіон з Італії, то ми підготували для вас наукову статтю з приводу виробництва амінокислот та їх агрономічної ролі.

ВИРОБНИЦТВО АМІНОКИСЛОТ

Білковий гідролізат - сполуки білків та амінокислот, що отримуються в результаті лізису живих організмів, таких як рослини, водорості та тварини (залишки обробки шкіри, рибної промисловості тощо) або мікроорганізми. Їх одержують методом хімічного, ензимного чи змішаного гідролізу.

Процеси білкового гідролізату:

1) Гідролізований тваринний епітелій: виходить із залишкових продуктів дублення та скотобоєн, що піддаються гідролізу неорганічними кислотами. Характеризується швидкою готовністю до поживних елементів.

2) Зважений рідкий гідролізований білок: утворюється шляхом зважування залишкових продуктів м'ясопереробки, частково розчинних та гідролізованих.

3) Рідкий гідролізований епітелій: утворюється шляхом ензимного гідролізу гідролізованого тваринного епітелію.

4) Гідролізований білок люцерни

Залежно від виду використовуваного процесу гідролізу та початкової органічної основи можна отримати білкові гідролізати з різним складом та агрономічними характеристиками (білкові гідролізати колагену містять гліцин і пролін як домінуючі амінокислоти; білкові гідролізати бобових містять глутамінову та аспарагінову кислоти).

Для коректної оцінки білкового гідролізату можуть враховуватися такі параметри:

- Загальні амінокислоти
- Вільні амінокислоти (амінограма)
- Пептиди та поліпептиди
- Молекулярна вага
- Ступінь рацемізації (співвідношення правообертаючих амінокислот та загальних амінокислот)
- Наявність L-амінокислот або D-амінокислот
- Наявність інших важливих речовин (тріаконтанол, поліаміни)

Дуже потужний гідролітичний процес (наприклад, хімічний гідроліз) веде до утворення гідролізатів білка, багатих на амінокислоти і пептидами (і бідних поліпептидами); а з іншого боку - окремі амінокислоти можуть бути зруйновані, і може підвищитись мінералізація (внаслідок використання хімічних агентів).

Саме БіОбіон отримується за рахунок процессу хімічного гідролізу із зваженого рідкого гідролізованого білка.

Особливе значення має вид гідролізу, оскільки ензимний гідроліз (при низьких значеннях температури та кислотності – близьких до нейтральності) сприяє утворенню амінокислот лівообертаючого виду, особливо активних у біохімічних процесах рослин. Правообертальні амінокислоти, особливо отримані хімічним гідролізом, перед абсорбцією повинні пройти різні перетворення (вони менш активні в метаболічних процесах рослини). І нарешті, рослини воліють лівообертальну форму амінокислот правообертальної. Амінокислоти легко абсорбуються і використовуються рослинами з деяким "енергозбереженням", оскільки їм не потрібно абсорбувати мінеральний азот і робити його органічним.

АГРОНОМІЧНА РОЛЬ АМІНОКИСЛОТ (що входять до білкових гідролізатів)

🔹Фотосинтез: гліцин – це компонент хлорофілу; глутамінова кислота підвищує синтез хлорофілу.

🔹Синтез білка: глутамінова кислота, глутамін, аспарагінова кислота та аспаргін – це амінокислоти, що запускають синтез білка

🔹Абсорбція мікроелементів: аспарагінова кислота, глутамінова кислота та гліцин здатні формувати хелати за допомогою живильних елементів та молекул різної природи.

🔹Лігніноутворення: фенілаланін та тирозин є попередниками біосинтезу лігніну.

🔹Стійкість до абіотичних факторів: пролін та гідроксипролін акумулюються в цитоплазмі внаслідок водного та осмотичного стресу. Аланін та y-амінобутират виробляються у разі анаеробного стресу. Глутатіон (утворюється з цистеїнової амінокислоти) у разі наявності важких металів та оксидативного стресу. Поліаміни (утворюються з агриніну) акумулюються у разі нестачі калію та дефіциту води або осмотичного стресу.

🔹Гормоноподібна активність: деякі амінокислоти є речовинами-попередниками у процесі метаболізму гормонів (до речі, триптофан є попередником гетероауксину; метіонін – попередником етилену; агринін – попередником поліамінів).

🔹Процеси дозрівання плодів: аланін, ізолейцин, лейцин та валін є речовинами-попередниками ароматів. Фенілаланін є речовиною-попередником кольору. Аланін, агринін, гліцин та пролін є речовинами-попередниками основних ароматичних речовин. Метіонін є речовиною-попередником етилену; вони сприяють дозріванню плодів.

ДІЯ САМИХ БІЛКОВИХ ГІДРОЛІЗАТІВ

1. Поживна та енергетична активність завдяки наявності амінокислот, пептидів, поліпептидів (готовий до негайного використання органічний азот). Амінокислотні та пептидні комплексні поживні речовини, що запобігають нерозчинності.

2. Споживання кореневим апаратом білкових гідролізатів стимулює діяльність мікробів у ризосфері (мікроорганізми живляться за рахунок виділень коренів, багатих на цукристі речовини).

3. L-пролін, що знаходиться в білкових гідролізатах, може мати біостимулюючий вплив у стресових ситуаціях (наприклад, брак води, пізні заморозки, надмірна мінералізація тощо).

4. Білкові гідролізати забезпечують краще засвоєння азоту, що спрощує синтез нітратредуктази в рослинах та інші важливі ензими для живлення азотом рослин.

5. Збільшення вмісту білка в зерні завдяки кращому засвоєнню азоту.

6. Застосування білкових гідролізатів забезпечує активізацію окремих молекулярних сигналів, включених у освіту вторинних коренів.

7. Білкові гідролізати забезпечують кращу якість виробництва через стимулювання синтезу вітамінів, цукрів, білків тощо. Вони покращують забарвлення (антоціани, каротеноїди) та аромат плодів.

8. Деякі окремі амінокислоти (аспаргінова кислота, глутамінова кислота, фенілаланін тощо) сприяють проростанню насіння. Пролін підвищує фертильність пилку. Лізин та глутамінова кислота сприяють запиленню.

9. Деякі амінокислоти (наприклад, гліцинбетаїн) мають осмозахисну дію і підвищують якісний вид плодів та збереження після збирання (зменшення мікротріщин).

10. Застосування білкових гідролізатів може збільшити внутрішню антиоксидантну активність.

11. Гліцинова та глутамінова кислота – це дві амінокислоти, які є речовинами-попередниками синтезу хлорофілу. Їх внутрішній вплив покращує фотосинтез. Глутамінова кислота сприяє відкриттю продихів, і таким чином забезпечує активізацію фотосинтезу.

12. Ауксиноподібна активність. У білковому гідролізаті рослинного походження було ідентифіковано пептидний промотор утворення коренів (RHPP).

Звертаємо увагу, що препарат БіОбіон має високий вміст амінокислот (більше 20%), що засвідчено сертифікатом міжнародного походження.

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

 

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

Заказ товара