Технологія вирощування Зернових колосових

Наукові дослідження свідчать, що біологічна врожайність сучасних сортів пшениці озимої становить понад 12 т/га, а фактичний врожай у виробничих умовах складає, як правило, 4–6 т/га, тобто їх передбачений генетичний потенціал використовується тільки на 30–50 %

Багаторічною практикою доведено, що найкращою продуктивністю та морозостійкістю характеризуються рослини пшениці, які до завершення осінньої вегетації встигли утворити 3–5 пагонів

Для формування такої фази необхідно, щоб осінній період тривав близько 55–65 діб, а сума ефективних температур становила 250–300 °С

Протягом цього часу рослини встигають накопичити до початку зими достатню кількість пластичних речовин, внаслідок чого вони краще протистоять несприятливим умовам як зимового, так і весняно-літнього періодів

Протруйники
Склад: Тебуконазол 60 г/л
Норма внесення: 0,5 л/тн
Фасовка: на 1 тн
585 грн
Кількість:
Пакування*
Протруйники
Склад: L-Амінокислоти 23%, Азот, Вуглець, Цинк
Норма внесення: 1 л/тн
Фасовка: на 0,5 тн
315 грн
Кількість:
Пакування*
Протруйники
Склад: Тебуконазол 60 г/л
Норма внесення: 0,5 л/тн
Фасовка: на 1 тн
585 грн
Кількість:
Пакування*
Протруйники
Склад: Тіаметоксам 350 г/л
Норма внесення: 0,3 - 0,5 л/тн
Фасовка: на 1,5 тн картоплі, або на 1 тн зернових
685 грн
Кількість:
Пакування*
Протруйники
Склад: Бактерії Azotobacter chroococcum > 5,0×1 . . .
Норма внесення: 0,2 кг/га
Фасовка: на 500 кг (~ 2 га)
535 грн
Кількість:
Пакування*
Протруйники
Склад: L-Амінокислоти 23%, Азот, Вуглець, Цинк
Норма внесення: 1 л/тн
Фасовка: на 0,5 тн
315 грн
Кількість:
Пакування*

Для значного підвищення врожайності озимих культур поряд з агротехнічними засобами важливе місце має сорт. Прискорене впровадження в виробництво нових, більш врожайних сортів забезпечує додатковий збір зерна та кормів при практично однакових витратах коштів і матеріальних засобів

Для раціонального використання сортового складу та з метою щорічного одержання сталих врожаїв рекомендується висівати в господарствах по два-три сорти, які відрізняються між собою біологічними і господарськими ознаками – зимостійкістю, скоростиглістю, посухостійкістю, неоднаковим реагуванням на попередники, строки сівби, добрива та інше. Це забезпечує повне використання різних за родючістю площ для збільшення виробництва зерна

Рекомендується висівати близько половини площ безостими формами пшениці озимої. Такі сорти відрізняються стійкістю до осипання зерна і дозволяють зменшити втрати при збиранні урожаю

Зернові колосові
Стиглість: Середньо-Стиглий (275-290 днів)
Потенціал врожайності: 110 ц/га
Фасовка: на 0,12 га
685 грн
Кількість:
Пакування*
Зернові колосові
Стиглість: Середньо-Стиглий (289 днів озимий посів)
Потенціал врожайності: 110 ц/га
Фасовка: на 0,11 га
715 грн
Кількість:
Пакування*
Зернові колосові
Стиглість: Середньо-Стиглий (250-263 днів)
Потенціал врожайності: 105 ц/га
Фасовка: на 0,14 га
575 грн
Кількість:
Пакування*

Для вирощування товарного зерна слід використовувати кондиційне насіння, яке має лабораторну схожість не нижчу 92 %, чистоту не меншу 98 %, енергію проростання більше 80 % та масу 1000 зерен більше 40 г. Рослини з такого насіння більш стійкі до абіотичних факторів навколишнього середовища під час вегетації

Обов’язковим заходом в технології вирощування пшениці озимої є протруювання насіння. Протруюють лише кондиційне насіння при його вологості не вище за 14 %, яке очищене від домішок та пилу. Цей захід найчастіше проводять за 5–15 діб до посіву

Рівень майбутнього врожаю озимих закладається при дотриманні оптимальних строків сівби. Дослідженнями науково-дослідних доведено, що відхилення строків сівби від оптимальних на 15–20 діб призводить до зниження урожайності озимих зернових культур на 15–35 %. Рослини пшениці озимої, як ранніх так і більш пізніх строків сівби, мають порівняно низьку зимостійкість та часто уражуються шкідливими організмами

На строки появи сходів пшениці озимої впливають температурні показники та наявність продуктивної вологи у ґрунті. Мінімальна середньодобова температура повітря, при якій відбувається проростання насіння пшениці озимої, становить 1–2 °С. При температурі повітря 14–15 °С та достатньому зволоженні посівного шару ґрунту сходи пшениці з’являються на 7–8 добу

За даними наукових установ визначено оптимальні строки сівби від 20 вересня до 10 жовтня. Діапазон допустимих строків сівби, як правило, зміщується в бік як ранніх, так і пізніх в середньому на 5 діб

При сівбі в ранні строки, за рахунок більшого ушкодження рослин хворобами ще восени, зниження урожайності складає 0,3–0,5 т/га, а при пізніх строках сівби – 1,5–1,7 т/га, причиною чого є понижена зимостійкість та слабкий розвиток рослин, що призводить до підсіву чи пересіву ярими культурами на значних площах

В першу чергу, сівбу необхідно проводити після гірших попередників і недостатньо удобрених площах, а потім по зайнятих і чистих парах. Особливо недопустимі надто ранні строки сівби озимих по чистих парах, що може призвести до значного переростання рослин в осінній період

Встановлюються з урахуванням сортових особливостей і умов вирощування. Максимальна урожайність пшениці озимої досягається коли на час збирання на кожному квадратному метрі посіву є 450–600 добре розвинених продуктивних стебел. Цієї мети досягають шляхом встановлення оптимальної норми висіву та здійснення заходів по догляду за посівами, спрямованих на боротьбу з бур’янами, хворобами, шкідниками та можливим їх виляганням

При сприятливому зволоженні і рекомендованих строках сівби оптимальна норма висіву по чорному пару становить 4,0–4,5 млн/га схожих насінин, зайнятому – 4,5–5,0; після непарових попередників – 5,0–5,5 млн/га. Схильні до вилягання сорти, які добре кущаться, забезпечують максимальні врожаї, як правило, при менших від рекомендованих нормах висіву, а низькорослі – при більш високих

Дослідженнями встановлено, що збільшення без об’єктивних причин норм висіву пшениці озимої від 4,5 до 6,0 млн/га схожих насінин істотно не впливає на урожайність, бо при менших нормах вона формується за рахунок збільшення продуктивного кущення, а при більших – за рахунок оптимізації густоти стеблостою шляхом саморегуляції посіву

Нижньої межі рекомендованих норм висіву слід дотримуватися на початку оптимальних строків сівби, верхньої – в кінці оптимальних та пізніх. 

В районах недостатнього зволоження для забезпечення своєчасних сходів озимих важливе значення має встановлення диференційованої глибини заробки насіння з урахуванням його крупності, строків сівби, біологічних особливостей сорту і ступеню зволоження верхнього шару ґрунту

Глибина загортання насіння в суттєвій мірі впливає на глибину залягання вузла кущіння у рослин пшениці озимої, яка, в свою чергу, відіграє важливу роль в життєдіяльності рослин протягом вегетаційного періоду та формуванні врожаю

В поверхневому шарі ґрунту в період формування вузла кущіння рослин часто спостерігається недостатня кількість продуктивної вологи, що призводить до пригнічення вторинної кореневої системи

При сівбі в оптимальні строки при достатній вологості ґрунту насіння пшениці озимої висівають на глибину 5–6 см. Якщо верхні шари ґрунту пересушені, а більш глибокі зволожені – глибину загортання насіння можна збільшувати до 8–10 см. В таких випадках використовують крупніше насіння, а поле обов’язково коткують

При сівбі в допустимо пізні та пізні строки глибину загортання насіння зменшують до 3–4 см

Недоцільно застосовувати глибоке загортання насіння на площах, де вологи недостатньо для одержання своєчасних сходів, а також за пізніх строків сівби, бо це спричиняє зниження польової схожості, зрідження посівів і зменшення врожаю

У посушливі роки для поліпшення умов зволоження посівного шару ґрунту поля після сівби обов’язково коткують. 

Добрива
Склад: L-Амінокислоти 23 %, Азот 44 г/л, Цинк 8 . . .
Норма внесення: 0,8 - 1,2 л/га
Фасовка: на 5 га
2 170 грн
2 020 грн
Кількість:
Пакування*
Добрива
Склад: Бор 160 г/л, Азот 75 г/л
Норма внесення: 1 - 1,4 л/га
Фасовка: на 5 га
1 130 грн
980 грн
Кількість:
Пакування*
Фунгіциди
Склад: Пропіконазол 250 г/л
Норма внесення: 0,5 л/га
Фасовка: на 10 га
3 315 грн
3 165 грн
Кількість:
Пакування*
Інсектициди
Склад: Імідаклоприд 300 г/л, Лямбда-цигалотрин . . .
Норма внесення: 0,15 - 0,2 л/га
Фасовка: на 25 га
3 880 грн
3 730 грн
Кількість:
Пакування*
Гербіциди
Склад: Калійна сіль гліфосату 663 г/л
Норма внесення: 2 л/га
Фасовка: на 10 га
5 260 грн
Кількість:
Пакування*
Гербіциди
Склад: Ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л
Норма внесення: 3 л/га
Фасовка: на 6,5 га
3 420 грн
Кількість:
Пакування*
Ад'юванти
Склад: 90% етоксилату ізодецилового спирту
Норма внесення: 250 мл/га
Фасовка: на 20 га
820 грн
Кількість:
Пакування*
Добрива
Склад: Азот 150 г/л, Фосфор 100 г/л, Калій 100 . . .
Норма внесення: 0,8 - 1,5 л/га 
Фасовка: на 5 га
935 грн
Кількість:
Пакування*