Корзина 0
×
MOD_PRODUCTCARTNAME
MOD_INCARTNULL
MOD_INCARTNULL MOD_INCARTNTXT MOD_INCARTPROD MOD_INCARTPRODUCTS MOD_INCARTPRODUCT MOD_INCARTSUMM MOD_NAMESMES MOD_PHONEMES MOD_FASYBUY https://yason-agro.com/ /cart/view /component/jshopping/product/view?Itemid=0 https://yason-agro.com/cart/delete https://yason-agro.com/components/com_jshopping/files/img_products 2 грн ✔ Product in cart Product added to cart Go to cart Remove Products: MOD_PRODUCTSTOTAL MOD_PRODUCTCARTNAME Sum total Do not set additional parameters
 
 
🔹Попередники 
Кращими попередниками у Степу є озима пшениця, зернобобові культури, а допустимими ранні зернові та кукурудза. При цьому не варто її розміщувати після цукрових буряків, суданської трави та соняшнику, тобто культур які висушують ґрунт. 
 
В Лісостепу хорошими попередниками є озимі та ярі злакові культури, зернобобові, цукрові та кормові буряки, гречка, картопля. 
 
В умовах Полісся можна вирощувати після люпину, багаторічних трав, льону, зернобобових, озимих, картоплі. 
 
🔹Гібриди і їх правильний підбір.
При виборі гібриду слід першочергово звертати увагу на ФАО. В умовах України можна вирощувати різні групи стиглості до досить пізніх, але основна група гібридів за ФАО, яка поширена це 240-390.
 
Однак, не варто вирощувати винятково один гібрид, адже ранньостиглі та пізні гібриди також повинні бути представленими в господарстві. Це важливо з точки зору зменшення ризиків спричинених настанням несприятливих погодних умов в критичні для росту та розвитку кукурудзи фенологічні фази. Вирощування гібридів декількох груп стиглості у різних пропорціях дозволить змістити у часі процеси сівби, догляду та збирання. 
 
Також слід обирати гібриди не тільки з високим потенціалом урожайності, а й високим рівнем адаптивності до впливу несприятливих умов. Адже високотехнологічні гібриди зі значними вимогами до технології вирощування здатні розкрити свій потенціал лише за суворого дотримання її. Отримання гарного врожаю у будь-яких умовах вирощування – досить важлива ознака, адже примхливі гібриди, які за найменших стресових впливів одразу значно втрачають в урожайності, далеко не кращий вибір в умовах обмеженого ресурсного забезпечення.
 
В умовах різких змін клімату слід звертати увагу на підбір гібридів кукурудзи з гарними показниками як посухо- так і холодостійкості.
 
Також слід розуміти, що за порушення науково обґрунтованих сівозмін не всі гібриди кукурудзи придатні до вирощування у монокультурі. Часто зниження рівня продуктивності може бути досить суттєвим і спричиненим лише невідповідністю обраного гібриду до вирощування в монокультурі.
 
Важливо також обирати гібриди з гарними показниками вологовіддачі, що дозволить суттєво зекономити на післязбиральному досушуванні зерна.
 
 
🔹Передпосівний обробіток ґрунту
Слід проводити згідно того як виконаний основний обробіток ґрунту. Адже під кукурудзу можна орати, дискувати, застосовувати глибоке рихлення чи системи нульового або мінімального обробітку ґрунту (no-till, mini-till, strip-till). Останні здатні зменшити витрати енергії без значного зниження продуктивності культури.
 
Однак для застосування цих технологій господарство повинне мати відповідну техніку та систему захисту рослин.
 
За класичною технологією передпосівний обробіток ґрунту проводиться комбінованими агрегатами типу "Європак" та іншими, на глибину загортання насіння (4-6 см). Передпосівну культивацію проводять в день сівби на глибину загортання насіння. Перед сівбою або після неї вносять ґрунтові гербіциди.
 
За застосування технології no-till передпосівний обробіток ґрунту не проводиться взагалі. Окрім того, дана технологія вимагає використання спеціальної дорогої сільськогосподарської техніки, суворого дотримання агрокультури (сівозмін, норми витрат гербіцидів, пестицидів та мінеральних добрив). 
 
Також передпосівний обробіток ґрунту не проводиться за застосування технології mini-till, яка з операцій обробітку ґрунту передбачає лущення стерні відразу після збирання попередника на глибину 6-8 см, осінню обробку дисковими боронами на глибину 15-18 см та  один раз в три роки глибоке розпушування ґрунту на глибину 35-40 см.
 
🔹Система удобрення кукурудзи.
Кукурудза потребує значно вищих норм добрив, ніж інші зернові культури. На формування 1 т зерна використовується 22 кг азоту, 10 кг фосфору, 15 кг калію, по 5-10 кг магнію і кальцію, 2,2 кг сірки, 15 г бору, 10 г міді, 150 г марганцю, 0,9 г молібдену, 60 г цинку, 200 г заліза.
 
Рослини кукурудзи мають різну потребу в елементах живлення впродовж вегетаційного періоду. Так, по мірі росту та розвитку вони потребують все більше елементів живлення. Однак, найбільша потреба в азоті спостерігається в фазу викидання волоті, а наступний пік споживання – в фазу цвітіння – початок дозрівання. Споживання фосфору більш рівномірно наростає починаючи з фази 7-10 листків.
 
А от засвоєння калію рослинами кукурудзи починає збільшуватись з фази 5-7 листків і максимум припадає на період цвітіння-дозрівання.
 
Азот має найбільший вплив на рівень урожайності. На початкових фазах росту засвоєння азоту незначне (3-5 %). Зменшення засвоєння азоту, викликане низькими температурами навесні, спричинює пожовтіння рослин і гальмування їх росту. Інтенсивніше азот надходить в рослину починаючи з фази 6-8 листків. Так, якщо до фази 8 листків засвоюється лише 2-3 % азоту, то від фази 8 листків до фази засихання квіткових стовпчиків на качанах засвоюється приблизно 85 % загальної кількості азоту. Орієнтовно це припадає на період з другої декади червня до другої декади серпня, а ще 10-13 % засвоюється в фазах достигання. 
 
За нестачі азоту формуються низькорослі рослини з дрібними світло-зеленими листками. Критичний період засвоєння азоту - фаза цвітіння. У цей час висока температура сприяє проходженню процесів мінералізації і вивільнення азоту з ґрунту, який кукурудза використовує найкраще серед зернових культур. Тому норму внесення мінерального азоту орієнтовно встановлюють з розрахунку N15 на 1 т зерна на родючих ґрунтах і N20 на 1 т зерна на бідніших ґрунтах. За врожайності 8 т зерна необхідно внести N120(8 т х 15 кг) - N160(8 т х 20 кг). За врожайності 10 т зерна норма внесення азоту зростає до N150-200.
 
Кукурудза добре реагує на внесення карбаміду або суміші карбаміду і аміачної селітри у співвідношенні 1:1. Вносять добрива за 10 днів до сівби під культивацію. Спочатку засвоюється нітратний азот, як найбільш рухомий і доступний. Аміачна форма азоту не вимивається з ґрунту, акумулюється в орному шарі ґрунту і засвоюється рослинами у цій формі пізніше. Частина трансформується у нітратну форму. Амідна форма азоту використовується рослинами в останню чергу, після переходу її в аміачну та нітратну форми.
 
Гостру потребу у фосфорі кукурудза має у початковій фазі росту. Він входить до складу нуклеїнових кислот, впливає на енергообмін, відіграє важливу роль у нагромадженні вуглеводів, регулює процеси дихання, фотосинтезу та ін. За його нестачі листки набувають фіолетово-вишневого кольору, затримуються фази цвітіння і достигання. Важливо враховувати, що нестачу фосфору в ранні фази росту неможливо компенсувати внесенням його у пізніші строки.
 
Кукурудза  на початкових фазах росту, в умовах низьких температур (менше 10-12°С), слабо засвоює фосфор. Тому вищу ефективність забезпечують добрива, що містять легкодоступні форми фосфору (амофос, 100-150 кг/га).
 
Якщо в ґрунті не вистачає калію, то молоді рослини сповільнюють ріст, сповільнюється фотосинтез, листки спочатку стають жовтувато-зеленими по краях, а потім жовтими. Верхівки і краї листків засихають, ніби від опіків. Калій інтенсивно засвоюється від фази 5-6 листків до цвітіння. Він підвищує стійкість до вилягання, до стеблової гнилі, важливий для формування качанів.
 
Кукурудза дуже чутлива до нестачі кальцію і магнію. Магній входить до складу хлорофілу, бере участь у синтезі амінокислот. Нестача магнію проявляється за несприятливих ґрунтових та погодних умов, за зруйнованої структури ґрунту. Це негативно впливає на процеси цвітіння та запилення, що обмежує зав'язування качанів, зменшує їх озерненість. Критична фаза - зав'язування і формування зерна.
 
Норма мінеральних добрив розраховується на запланований урожай і змінюється залежно від типу ґрунту, попередника, наявності органічних добрив.
 
Для Лісостепу вона становить орієнтовно N80-140Р80-100К70-120. Всю норму фосфорних і калійних добрив необхідно внести восени під оранку, азотні вносять під весняну культивацію (70-90 %), решту використовують для підживлення під час вегетації. Кукурудзу за інтенсивної технології вирощування здебільшого не підживлюють. Для забезпечення рослин кукурудзи магнієм рекомендується використовувати калійне добриво калімагнезію, в якому міститься 6-8% магнію і 28% калію. Складні добрива (нітроамофоска тощо) найбільш ефективні при внесенні навесні під культивацію за 10-14 днів перед сівбою і доброму вимішуванні гранул добрив з ґрунтом.
 
Кукурудза добре реагує на листкове підживлення карбамідом - 6%-вим розчином (6 кг карбаміду на 100 л води). Обприскують посіви зранку або ввечері, коли температура є нижчою. Найкраще підживити рослини від фази 6-7 листків впродовж трьох тижнів 1-3 рази через 6-8 днів. Одночасно вносять мікроелементи та водорозчинний сірчанокислий магній (MgS04 5 %-ої концентрації).
 
🔹Сівба кукурудзи.
Сіють кукурудзу пунктирним способом з міжряддями 45 або 70 см. У Лісостепу і Поліссі насіння загортають на глибину 4-6 см, на легких ґрунтах і при підсиханні посівного шару - на 5-8 см. На вологих ґрунтах глибину сівби зменшують до 3-4 см. У степових районах з дефіцитом вологи у верхньому шарі ґрунту насіння загортають на глибину 6-10 см.
 
При сівбі кукурудзи можна практикувати ранні строки сівби, за температури в +6-7°С на глибині загортання насіння. За таких умов сходи з’являються тільки на 14–16 день після сівби, однак такі строки сприяють кращому використанню вологи та уникненню критичного впливу погодних умов на цвітіння рослин. 
 
Класично оптимальним строком для сівби кукурудзи є прогрівання шару ґрунту до +10–12°С на глибині загортання насіння. 
 
А от використання пізніх строків сівби не тільки подовжує період дозрівання на 17–20 днів, а й отримане насіння потребує досушування.
 
За оптимальних умов сходи кукурудзи з'являються через 7-8 днів, а за холодної погоди кукурудза може зійти через 3 тижні.
 
Рекомендована густота посівів для умов України коливається в значних межах 25-80 тис. рослин на 1 га перед збиранням. Для ранньостиглих гібридів густота рослин може зростати до 85-90 тис./га і більше. Також зменшується норма висіву відповідно до того чим пізньостигліший гібрид ми вирощуємо.
 
Однак, норми висіву кукурудзи краще обирати індивідуально, залежно від умов конкретного поля та погодних умов року. Наприклад, в умовах посухи та дефіциту вологи доцільно зменшувати норми висіву принаймні на 10-15 % від рекомендованих, щоб зменшити рівень конкуренції культурних рослин.
 
Кількість насінин, що висіваються на одиницю площі, повинна включати резерв на зменшення рослин під час сходів (різниця між лабораторною і польовою схожістю) і випадання впродовж вегетації. Щоб забезпечити передзбиральну густоту рослин, встановлюють страхові надбавки насіння. Вони можуть становити від 5-10 % до 30-40 % залежно від рівня технології, зокрема якості насіння, підготовки ґрунту, класу сівалки.
 
Дуже важливе значення має не тільки оптимальна кількість рослин, а й рівномірне розміщення їх на площі. На 1 м довжини рядка при ширині міжрядь 70 см повинно висіватись орієнтовно 5,6 насінин, що забезпечить густоту 80 тис./га, 6,3 насінин (90 тис./га), 7 насінин (100 тис./га).
 
🔹Догляд за посівами.
Першочерговою проблемою кукурудзи є бур’яни, так як рослини повільно ростуть на початкових етапах вегетації. А от навіть за проведення вчасного весняного обробітку ґрунту може з’явитись в посівах 12 шт./м2 бур'янів, тоді як за відсутності його чисельність зростає до 114  шт./м2.
 
Бур'яни можна знищувати механічно – культивуючи ділянки до сівби, боронуючи після, та застосовуючи міжрядні обробітки. Глибина першого міжрядного обробітку становить 4-5 см., друге і третє розпушування (6-8 см) проводять з лапами-підгортальниками для присипання бур'янів у рядках. Такий механічний захід стимулює утворення додаткових коренів, знищує бур'яни у захисній зоні рядка та допомагає ефективно боротися з ґрунтовою кіркою.
 
Однак, класичним елементом технології вирощування кукурудзи в Україні є застосування гербіцидного захисту. Причому ефективно працює система власне ґрунтових гербіцидів за наступного (за потреби) застосування препаратів по вегетації. Адже використання ґрунтових гербіцидів забезпечує чистий стан посівів і створює умови, які повністю виключають механізовані прийоми догляду за посівами.
 
За високого рівня засміченості ґрунту однорічними злаковими і дводольними бур'янами можна застосувати такі ґрунтові гербіциди: Примекстра TZ Голд 500 SC, Харнес, Дуал Голд та інші рекомендовані препарати, які необхідно вносити до або одразу після сівби кукурудзи, але до появи сходів культури.
 
При використанні ґрунтових препаратів необхідно звертати увагу на наявність достатніх запасів ґрунтової вологи, через нестачу опадів їх дія буде недостатньою, а за надлишку – можливе вимивання в нижчі шари ґрунту.
 
Сегмент післясходових гербіцидів представлений: Мілагро в баковій суміші або окремо з Пріма, Елюміс, МайсТер Пауер та інші рекомендовані препарати
 
 
 
🔹Боротьба з хворобами кукурудзи.
Порівняно з іншими культурами, кукурудза уражається хворобами значно менше. Проте вони можуть завдати значної шкоди посівам. Кукурудза може пошкоджуватись такими хворобами: хвороби проростків і сходів, кореневі і стеблові гнилі, нігроспороз, гельмінтоспоріоз листя, пухирчаста сажка, летюча сажка, вірусні хвороби.
 
Хвороби проростків і сходів. Викликані бактеріями Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria та ін. При використанні неякісного насіння (ураження хворобами, тріщини на оболонці, низька енергія проростання тощо), сівбі кукурудзи у холодний ґрунт, низьких температурах під час проростання насіння - ці збудники призводять до зрідження сходів, рослини повільно ростуть, неоднорідні за висотою. Найбільш ефективні заходи боротьби з ними – використання  високоякісного протруєного насіння, оптимальні строки сівби і глибина загортання насіння, якісна підготовка ґрунту, ущільнення насіннєвого ложа, правильне співвідношення елементів живлення.
 
Кореневі і стеблові гнилі спричинюються грибами Fusarium, (iiberella, Helminthosporium, Sclerotinia, Diplodia та ін. Найбільш поширені при монокультурному вирощуванні кукурудзи. Можуть вже на перших фазах росту уражати корені і нижню частину стебла. Руйнуються тканини, припиняється транспортування води, листки і стебла жовтіють, качани звисають вниз, рослини вилягають. Сильніше уражаються ранньостиглі гібриди. Збудники fusarium сприяють утворенню небезпечних мікотоксинів (Т2-токсин і НТ2-токсин), які спричинюють у людини та тварин важкі захворювання. Необхідно підбирати стійкі до ураження гниллю гібриди, і дотримуватись сівозміни, збалансовувати норми внесення елементів живлення (небезпечним є перевищення азоту над калієм), сівба в оптимальні строки, боротьба з шкідниками, протруєння насіння.
 
Нігроспороз. Збудник - гриб Nigrospora oryzae Petch. Уражує качани, листкові піхви, стебла у період достигання кукурудзи. І найбільш інтенсивно розвивається за високої вологості і температури в межах 20-25°С, особливо на пізніх посівах. Качани недорозвинуті, розщеплюються вздовж та розламуються впоперек. Зерно щупле, тьмяного, сіруватого кольору, легко осипається. Між рядами зернівок у борозенках розвивається біла або сірувата павутинна грибниця. Заходи захисту - агротехнічні.
 
Гельмінтоспоріоз листя. Збудник - гриб Helminthosporium turcicum Pass. Поширений у більшості районів вирощування кукурудзи. На листках спочатку з'являються коричневі чіткі великі плями, які можуть сягати до 10 см завдовжки. Тканина у них висихає і набуває кольору соломи, через що хворобу інколи називають "білою плямистістю". Сильно уражені листки в'януть, а потім засихають. Заходи захисту - агротехнічні.
 
Пухирчаста сажка. Збудник - гриб Ustilago zeae Beckm. Спори гриба розносяться вітром, опадами, комахами. Уражує качани, стебла і репродуктивні органи у вигляді характерних жорстких пухлин діаметром до 15 см. Органи рослин здатні уражуватися у будь-який період їх росту.
 
Хламідоспори з пухирчастого наросту зберігаються на рослинних рештках, у ґрунті, на насінні до 12 місяців. Згодовування тваринам силосу, що містить пухирчасту сажку, не впливає на здоров'я тварин. Основні заходи боротьби - дотримання сівозміни і сівба протруєним насінням.
 
Летюча сажка. Збудник - гриб Sorosporium reilianum Mc.Alp. Поширена скрізь, де вирощують кукурудзу. Уражуються суцвіття, волоть, качани. Волоть у період цвітіння перетворюється в чорну летючу масу, качани – в чорний сухий клубок, що розпилюється повільно до фази повного достигання кукурудзи. Втрати врожайності набагато вищі, ніж при ураженні пухирчастою сажкою. Сприяє поширенню монокультура, пізні строки сівби, тепла весна і посушливе літо. Заходи захисту - агротехнічні і протруювання насіння.
 
Вірусні хвороби. Кукурудза може уражатися такими вірусними хворобами: мозаїчна хвороба кукурудзи, мозаїка цукрової тростини, штрихуватість кукурудзи, крапчастість кукурудзи, карликовість, плямистість листя та ін. Заходи захисту зводяться до знищення хворих рослин, бур'янів, які мають спільний вірус, захисту від комах (цикадка, попелиця, жуки), що є переносниками вірусних хвороб, підбір стійких гібридів.
 
Для захисту насіння від хвороб що передаються з насінням слід використовувати протруйники: Максим (стеблові та кореневі гнилі), Максим XL  (стеблові та кореневі гнилі, пліснявіння насіння), Максим Кватро, т. к. с. (пухирчаста сажка, фузаріозна коренева і прикоренева гниль, пліснявіння насіння), Редіго М  (фузаріозні, пітіозні та гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, летюча сажка)
 
Для захисту посівів від хвороб слід вносити такі препарати як: Амістар Екстра  (гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка), Абакус  (фузаріоз, іржа, гельмінтоспоріоз)
 
🔹Боротьба із шкідниками кукурудзи.
Кукурудза може ушкоджуватись багатьма шкідниками, що призводить до значного зменшення врожайності. Основні з них наступні: кукурудзяний стебловий метелик, дротяники (ковалики), чорниші, західний кукурудзяний жук, шведська муха. 
 
Кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia nubilalis Hb). Поширений в Україні повсюдно, але найбільшої шкоди завдає в зоні Лісостепу. Зимують гусениці у стеблах пошкоджених рослин. Навесні за температури 15-16°С заляльковуються. Літ метеликів збігається з початком викидання волоті кукурудзи. Через 3-5 днів самки відкладають яйця купками на нижній бік листків, у середньому до 400 яєць кожна.

У перші дні гусениці живуть на поверхні рослин, потім через пазуху листків потрапляють у середину стебла, прогризають ходи у стеблах, ніжках качанів, волотях, пошкоджують листки, качани, зерно. Пошкоджені стебла і качани у вітряну погоду надламуються і падають. Гусениця жовто-сіра з рожевим відтінком і темною смужкою вздовж спини, завдовжки 20-25 мм. Метелик у розмаху крил 26-32 мм. У самки передні крила біло-жовті або світло-коричневі з двома поперечними хвилястими лініями, задні крила світліші. У самців передні крила світло-коричневі або бурувато-сірі з блідо-жовтими смужками, а задні - з світлою перев'яззю посередині.
 
Дротяники (ковалики). Жуки мають видовжене тіло (7-14 мм), зверху від жовто- до чорно-коричневого кольору, здатні підстрибувати, видаючи при цьому звук. Личинки мають вузьке червоподібне тонке, циліндричне жорстке тіло, від жовтого до червоно-бурого кольору з трьома парами однаково розвинутих ніг. Зимують личинки в ґрунті на глибині від 25-35 до 70-90 см. Навесні вони піднімаються у верхній шар (1-8 см) ґрунту, живляться набубнявілим насінням, виїдаючи зародок та ендосперм, пізніше сходи рослин. При сильному ураженні посіви зріджуються, іноді є потреба в їх пересіві. Вгризаючись у підземну частину рослини, дротяники можуть завдавати шкоди впродовж всього літнього періоду. Шкідливість дротяників підвищується в умовах затяжної прохолодної весни. Найбільшої шкоди кукурудзі завдають личинки (дротяники) таких видів коваликів: темний, посівний, смугастий, степовий, західний, широкий, блискучий. Хімічний захист полягає у передпосівній обробці насіння.
 
Чорниші (Tenebrionidae). Мідляк кукурудзяний - жук завдовжки 7-10 мм з овальним чорним тілом. Личинки завбільшки до 20 мм, від сіро-жовтого до жовто-коричневого забарвлення.
 
Мідляк широкогрудий - жуки великі (17-27 мм) чорні. Забарвлення личинок від жовтого до темно-жовтого, довжина до 40 мм, ширина близько 5 мм.
 
Зимують жуки у ґрунті, у квітні виходять на поверхню. Яйця відкладають у поверхневий шар ґрунту, починаючи з травня і до кінця вегетації. Личинки виїдають порожнини у набубнявілому насінні, пошкоджують підземну частину стебел, паростки та коріння. У роки масового розмноження перед сівбою для обробки насіння використовують інсектицид.
 
Західний кукурудзяний жук (Diabrotica vigrifera Le Conte) - новий карантинний шкідник. Дорослі жуки виїдають пиляки волоті, вигризають смужками листки. Личинки відроджуються в другій половині травня (за температури ґрунту понад 11°С) і живляться корінням кукурудзи. Вони білі з темно-коричневою головою і грудним щитком. Жуки 4-5 мм завдовжки блідо-зеленувато-жовтого забарвлення з трьома темними поздовжніми смужками на надкрилках у самок. З'являються на посівах у період викидання волоті.
 
Шведська муха (Oscinella frit). Один з найпоширеніших шкідників кукурудзи. Шведська муха відкладає яйця у фазі одного-двох листків. Личинки проникають у стебло, спричинюють відставання рослин у рості, склеювання і пошкодження листків, за пошкодження точки росту рослина гине. Небезпека ураження збільшується в умовах тривалого похолодання.
 
Для боротьби з шкідниками можна застосовувати протруйники насіння інсектицидного типу: Гаучо (дротяники), Круїзер (дротяники, несправжні дротяники, чорнотілки, шведська муха, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (діабротика)
 
 
 
По вегетації, за досягнення економічних порогів шкідливості,  рекомендовано вносити наступні інсектициди: Ампліго (бавовникова совка і кукурудзяний стебловий метелик), Карате Зеон (кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук), Нуреді Супер  (кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, бавовникова совка), Белт (стебловий метелик, лучний метелик, бавовникова совка)
 
ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

 

 

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

Заказ товара